1 КУРС

Найменування дисципліни
Українська мова за професійним спрямуванням
Історія української культури
Основи здорового способу життя
Практичний курс іноземної мови. Частина 1
Історія економічних вчень
Математика для економістів. Частина 1. Векторний та диференціальний аналіз
Математика для економістів. Частина 2. Інтегральне числення та ряди
Інформатика. Частина 1. Прикладна інформатика в економіці
Інформатика. Частина 2. Технології програмування
Менеджмент
Маркетинг
Економічна теорія
Галузева економіка
Монетарна економіка
Мікроекономіка
Макроекономіка
Оптимізаційні методи та моделі в економіці

2 КУРС

Найменування дисципліни
Практичний курс іноземної мови. Частина 2
Філософія
Теорія ймовірності і математична статистика
Статистика
Фінанси
Економіка підприємства
Економетрика
Інтеграційні процеси: Вступ до спеціальності
Національна економіка
Міжнародна економічна діяльність України
Міжнародне страхування
Європейська інтеграція
Європейська інтеграція. Курсова робота
Інвестування
Курсова робота з інвестування

3 КУРС

Найменування дисципліни
Іноземна мова професійного спрямування: Практичний курс іноземної мови для професійного спілкування І
Правознавство
Бухгалтерський облік (денна) (заочна)
Економіка праці і соціально-трудові відносини
Міжнародна економіка
Економічний аналіз міжнародного бізнесу
Економіка зарубіжних країн
Курсова робота з економіки зарубіжних країн
Міжнародна фінансова система: Основи міжнародних фінансів
Курсова робота з міжнародної фінансової системи: Основи міжнародних фінансів

4 КУРС

Найменування дисципліни
Іноземна мова професійного спрямування: Практичний курс іноземної мови для професійного спілкування ІІ
Функціонально-вартісний аналіз
Міжнародні розрахунки та валютні операції
Міжнародна фінансова система: Міжнародні фінансові відносини
Транснаціональні корпорації
Курсова робота з транснаціональних корпорацій
Переддипломна практика
Дипломне проектування
      Силабус для спеціальностей 101 Екологія, 131 Прикладна механіка, 132 Матеріалознавство, 133 Галузеве машинобудування, 136 Металургія, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, 161 Хімічні технології та інженерія Економіка і організація виробництва