Кафедра міжнародної економіки

Силабуси нормативних дисциплін (бакалаври, 2021)

Категорія: Кафедра

1 КУРС

Найменування дисципліни
Українська мова за професійним спрямуванням
Історія української культури
Основи здорового способу життя
Іноземна мова: Практичний курс іноземної мови І
Історія економіки та економічної думки
Математика для економістів: Вища математика 1
Математика для економістів: Вища математика 2
Інформатика: Інформатика 1
Інформатика: Інформатика 2
Менеджмент
Соціально-відповідальний маркетинг
Економічна теорія
Регіональна економіка
Гроші та кредит
Мікроекономіка
Макроекономіка
Оптимізаційні методи та моделі

2 КУРС

Найменування дисципліни
Іноземна мова: Практичний курс іноземної мови ІІ
Філософія
Теорія ймовірності і математична статистика
Статистика
Фінанси
Економіка підприємства
Економетрика
Інтеграційні процеси: Вступ до спеціальності
Національна економіка
Міжнародна економічна діяльність України
Міжнародне страхування
Міжнародне економічне право
Європейська інтеграція
Курсова робота з європейської інтеграції
Інвестування
Курсова робота з інвестування

3 КУРС

Найменування дисципліни
Іноземна мова професійного спрямування: Практичний курс іноземної мови для професійного спілкування І
Правознавство
Міжнародні розрахунки та валютні операції
Економічний аналіз міжнародного бізнесу: Економічний аналіз
Економічний аналіз міжнародного бізнесу: Функціонально-вартісний аналіз
Бухгалтерський облік
Економіка праці і соціально-трудові відносини
Міжнародна економіка
Економіка зарубіжних країн
Курсова робота з економіки зарубіжних країн
Європейська інтеграція
Курсова робота з європейської інтеграції

4 КУРС

Найменування дисципліни
Безпека життєдіяльності та цивільний захист
Міжнародна фінансова система: Міжнародні фінанси
Міжнародна фінансова система: Міжнародні фінанси 2
Курсова робота з міжнародної фінансової системи: Міжнародні фінанси 2
Економіка зарубіжних країн
Курсова робота з економіки зарубіжних країн
Фінансовий менеджмент
Іноземна мова професійного спрямування: Практичний курс іноземної мови для професійного спілкування ІІ
Фінансова діяльність підприємства
Оподаткування
Логістика в організації міжнародних перевезень
Переддипломна практика
Дипломне проектування