Силабуси « Кафедра міжнародної економіки

Силабуси

Нормативні та вибіркові дисципліни кафедри міжнародної економіки2023/2024 навчальний рік:


Освітня програма “Міжнародна економіка”, освітній ступінь “Бакалавр”, спеціальність 051 “Економіка”: Освітньо-професійна програма “Менеджмент міжнародного бізнесу”, освітній ступінь “Бакалавр”, спеціальність 073 “Менеджмент” Освітня програма “Міжнародна економіка”, освітній ступінь “Магістр”, спеціальність 051 “Економіка”: Освітня програма “Міжнародна економіка”, освітньо-науковий ступінь “Доктор філософії”, спеціальність 051 “Економіка”: 
Foreign students, Educational program “International Economics”, educational level “Bachelor”, specialty 051 “Economics”: Foreign students, Educational program “International Economics”, educational level “Master”, specialty 051 “Economics”: Foreign students, Educational program “International Economics”, educational level “PhD”, specialty 051 “Economics”:
  • Syllabuses of Сompulsory educational components (PhD, 2023-2024)
  • Syllabuses of Оptional educational components (PhD, 2023-2024)
 

Інші силабуси

Економіка і організація виробництва – 2023