Кафедра міжнародної економіки

Силабуси

Нормативні та вибіркові дисципліни кафедри міжнародної економіки2022/2023 навчальний рік:


Освітня програма “Міжнародна економіка”, освітній рівень “Бакалавр”, спеціальність 051 “Економіка”:

Освітня програма “Міжнародна економіка”, освітній рівень “Магістр”, спеціальність 051 “Економіка”:

Освітня програма “Міжнародна економіка”, освітньо-науковий рівень “Доктор філософії”, спеціальність 051 “Економіка”: 


Foreign students, Educational program “International Economics”, educational level “Bachelor”, specialty 051 “Economics”:

Foreign students, Educational program “International Economics”, educational level “Master”, specialty 051 “Economics”:


Загальнокафедральні каталоги вибіркових навчальних дисциплін


Інші силабуси

Економіка і організація виробництва – 2023