Конференція «Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності» « Кафедра міжнародної економіки

Конференція «Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності»


Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VI Всеукраїнської науково-практичної
конференції «Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права
інтелектуальної власності», яка присвячена Міжнародному дню інтелектуальної
власності.
У рамках конференції планується робота за тематиками:
1. Патентна справа в Україні.
2. Охорона та експертиза об`єктів інтелектуальної власності.
3. Захист прав інтелектуальної власності: світовий та вітчизняний досвід.
4. Розпорядження правами інтелектуальної власності, комерціалізація та трансфер
технологій: світовий та вітчизняний досвід.
5. Недобросовісна конкуренція у сфері інтелектуальної власності.

Для участі у конференції необхідно до 30 квітня 2023 року :
• Заповнити заявку учасника конференції
 (якщо тези у співавторстві –
кожен співавтор окремо заповнює заявку учасника).
• Матеріали тез доповіді надіслати на адресу as_romashko@ukr.net

Умови участі: участь у конференції безкоштовна.
Контакти організаційного комітету:
Кафедра міжнародної економіки ФММ КПІ ім. Ігоря Сікорського
Войтко Сергій Васильович, тел. 204 91 03, E-mail: s.voytko@kpi.ua
Кафедра конструювання машин ММІ КПІ ім. Ігоря Сікорського
Ромашко Алла Сазонівна, тел. 204 94 61, E-mail: as_romashko@ukr.net
Кафедра інтелектуальної власності та приватного права ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського
Дмитренко Вікторія Вікторівна, тел. 204 84 63, E-mail: v.dmytrenko@kpi.ua