Наукові групи « Кафедра міжнародної економіки

Наукові групи


На кафедрі міжнародної економіки діє дві наукові групи, які працюють у різних напрямах економічних досліджень. Результати роботи наукових груп публікуються у рецензованих наукових журналах та презентуються на міжнародних конференціях.

 1. ФММ-01 «Механізми розвитку промислових підприємств», науковий керівник заслужений працівник освіти України, д.т.н., проф. Гавриш Олег Анатолійович
  Наукова група працює в області промислового виробництва, енергетики, освіти, маркетингу і менеджменту та може надати такі наукові послуги:
  -надати консультування та провести системний аналіз з економіки, підприємництва, бізнесу, консалтингу, аналізу, стратегії, конкурентоспроможністі, управління, прибутковості, продуктивності;
  -провести прикладні наукові дослідження в галузі промислового виробництва, енергетики, освіти, маркетингу і менеджменту.
  https://io.kpi.ua/s-all/fmm-01-team/
 2. ФММ-02 Міжнародне науково-технічне співробітництво на засадах Індустрії 4.0 та світова економіка, науковий керівник: завідувач кафедри міжнародної економіки, д.е.н., проф. Войтко Сергій Васильович
  Спеціалізація: Економічні процеси міжнародного інноваційного розвитку та міжнародне науково-технічне співробітництво, 051 Економіка (08.00.02, 08.00.04)
  Опис: Системно-структурний аналіз функціонування мега-, макро- та мікроекономічних систем з урахуванням тенденцій Industry 4.0, Society 5.0 і циркулярної економіки, а також плину процесів розвитку світової економіки та проведення форсайтних досліджень з розвитку міжнародних економічних відносин, міжнародної торгівлі, міжнародного руху капіталу, міжнародної міграції робочої сили, міжнародної передачі технологій та інтеграційних процесів у глобальному вимірі.