Освітні програми « Кафедра міжнародної економіки

Освітні програми


Освітні програми кафедри міжнародної економіки

Кафедра міжнародної економіки готує:

  • бакалаврів: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, галузь знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність – 051 «Економіка», спеціалізація – «Міжнародна економіка». Термін підготовки – 4 роки, форма навчання денна та без відриву від виробництва (заочна). Навчання здійснюється за державним замовленням або з компенсацією вартості навчання;
  • магістрів: другий (магістерський) рівень вищої освіти, галузь знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність – 051 «Економіка», спеціалізація – «Міжнародна економіка». Термін підготовки – 1,4 роки, форма навчання денна та без відриву від виробництва (заочна). Навчання здійснюється за державним замовленням або з компенсацією вартості навчання;
  • докторів філософії (PhD): третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти, галузь знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність – 051 «Економіка». Термін підготовки 4 роки, форма навчання денна та без відриву від виробництва (заочна).

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА (INTERNATIONAL ECONOMICS) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

ОПП (Міжнародна економ) 051 Економіка_(бакалавр)_2023 МЕ

INTERNATIONAL ECONOMICS EDUCATIONAL PROFESSIONAL PROGRAM First (bachelor’s) level of higher education

english ОПП Економіка_(бакалавр)_2022 МЕ

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА (International Economics) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА другого (магістерського) рівня вищої освіти

ОПП_МЕ_маг 2023 (оновл)

INTERNATIONAL ECONOMICS EDUCATIONAL PROFESSIONAL PROGRAM second (master’s) level of higher education

Educational and Professional program (International Economics) Master degree 2023 (English)

ЕКОНОМІКА ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки Кваліфікація: доктор філософії з економіки

ОНП_051_Економіка_(PhD) 2023

ECONOMICS EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC PROGRAM third (education and science) of higher education

ОНП_2023_PhD_англ.

Освітні програми 2018 – 2021 рр.

Випускники освітньої програми “Міжнародна економіка” мають можливість працювати фахівцями та керівниками економічних підрозділів підприємств різних організаційно-правових форм, експертами та консультантами із зовнішньоекономічних питань, радниками та представниками у міжнародних організаціях, торговельно-промислових палатах, представництвах міжнародних фірм, транс­національних корпорацій, спільних підприємствах, посольствах, державних установах.