Навчально-методичні матеріали « Кафедра міжнародної економіки

Навчально-методичні матеріали

Бухгалтерський облік

Скоробогатова Н.Є. Бухгалтерський облік: навч. посіб. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Видавництво “Політехніка”, 2017. – 248 с.

Міжнародна економіка

Конспект лекцій з міжнародної економіки Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з міжнародної економіки

Облік у зарубіжних країнах

Дергачова В.В. Облік у зарубіжних країнах : навч. посіб. / В.В. Дергачова, Н.Є. Скоробогатова, Л.М. Шик. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 257 с.

Соціальна відповідальність

Охріменко О.О., Іванова Т.В. Соціальна відповідальність: Навч. посіб. – К.: НТУУ “КПІ”, 2015. –180 с.

Функціонально-вартісний аналіз

Охріменко О.О. Функціонально-вартісний аналіз. – К.: «Освіта України», 2013. – 208 с.

Дипломне проектування

Вимоги до складових елементів дипломних робіт

Комплексний випускний екзамен за фахом

Програма комплексного випускного екзамену за фахом для студентів факультету менеджменту та маркетингу спеціальність 051 Економіка за освітньо-професійною програмою (спеціалізація) «Міжнародна економіка» на здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» Міжнародний консалтинг. Навчальний посібник. Міжнародний консалтинг_Навчальний посібник Міжнародний консалтинг. Практикум. Міжнародний консалтинг_Практикум International consulting. Tutorial. International_Consulting_Tutorial International consulting. Workshop. International consulting_Workshop