Вступ / Вступ 2024 « Кафедра міжнародної економіки

Вступ / Вступ 2024

Кафедра готує бакалаврів, магістрів та докторів філософії (PhD):
  • Галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки
  • Спеціальність – 051 Економіка
  • Освітня програма – Міжнародна економіка (для бакалаврів і магістрів)
Студенти, що навчаються за спеціальністю “Міжнародна економіка” вміють:
  • аналізувати фактори зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства;
  • здійснювати маркетингові дослідження зарубіжних ринків;
  • розробляти стратегії розвитку підприємства;
  • здійснювати економічні розрахунки та обґрунтуванння інноваційно-інвестиційних проектів;
  • розробляти механізми та оцінювати економічну ефективність міжнародного науково-технічного співробітництва;
  • розв’язувати обліково-аналітичні завдання стосовно внутрішніх та міжнародних комерційних операцій;
  • організовувати, контролювати та координувати виконання міжнародних контрактів і проектів.

З умовами вступу можна ознайомитися нижче за посиланнями:

Вступ на бакараврат

Вступ на магістатуру

Контакти відбіркової комісії

Працевлаштування