Кафедра міжнародної економіки

Кафедра

1 КУРС Найменування дисципліни Українська мова за професійним спрямуванням Історія української культури Основи здорового способу життя Практичний курс іноземної мови. Частина 1 Історія економічних вчень Математика для економістів. Частина 1. Векторний та диференціальний аналіз Математика для економістів. Частина 2. Інтегральне числення та ряди Інформатика. Частина 1. Прикладна інформатика в економіці Інформатика. Частина 2. Технології програмування […]

З метою розвитку та удосконалення ОНП спеціальності 051 «Економіка», консультування факультету менеджменту та маркетингу щодо вимог ринку праці до компетенцій фахівців з економіки, а також рецензування освітньо-наукової програми «Економіка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (ступінь вищої освіти «Доктор філософії»), модифікації навчальних планів, створити Консультативну групу з розвитку спеціальності 051 «Економіка». До складу Консультативної групи з […]

З метою реалізації права здобувача вищої освіти на індивідуальну освітню траєкторію (Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти https://osvita.kpi.ua/node/117) в КПІ ім. Ігоря Сікорського надається можливість на основі відповідних нормативних документів (Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів попереднього навчання https://osvita.kpi.ua/node/181, Положенням про академічну мобільність КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/node/124) скористатися освітніми […]

Положення про апеляції в КПІ ім. Ігоря Сікорського (затверджено наказом №НОН/128/2021 від 20.05.2021 р.) Скачати оригінали документів Положення про апеляції в КПІ ім. Ігоря Сікорського Форма апеляційної заяви Форма протоколу апеляційної комісії

Студенти кафедри у процесі навчання можуть користуватися такими електронними ресурсами університету: 1. Електронним кампусом КПІ ім. Ігоря Сікорського (навчальні матеріали, спілкування із викладачами тощо). 2.  Електронними ресурсами наукової бібліотеки ім. Г. Денисенка КПІ ім. Ігоря Сікорського, у т.ч. доступом до міжнародних науковометричних база данних. 3. ELAKPI – Електронним архівом наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського 4. Дистанційними курсами ІПО КПІ ім. Ігоря Сікорського на платформі Moodle  […]

Обов’язкові (нормативні) освітні компоненти ЗО1 Філософські засади наукової діяльності (силабус) ЗО2 Іноземна мова для наукової діяльності (силабус) ПО1 Світова економіка (силабус) ПО2 Теорія аналізу економічних систем (силабус) ПО3 Неокласичні моделі економічних процесів (силабус) ПО4 Управління змінами та трансформація бізнесу (силабус) ПО5 Організація науково-інноваційної діяльності (силабус) ПО6 Педагогічна практика (силабус) Вибіркові освітні компоненти Ф-каталог вибіркових дисциплін ОНП “051 Економіка” (вступ 2020) Ф-каталог вибіркових дисциплін ОНП “051 Економіка” (вступ 2019)

Опитування проводиться: 1) кафедрою міжнародної економіки та 2) адміністрацією університету через: а) Електронний кампус КПІ ім. Ігоря Сікорського та 2) Науково-дослідницький центр прикладної соціології «Соціоплюс» ОПИТУВАННЯ КАФЕДРИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ КПІ ім. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО: за 2020/2021 навчальний рік  Анкети для опитування кафедрою міжнародної економіки КПІ ім. Ігоря Сікорського щодо якості освітнього процесу: освітньої програми “Економіка” освітнього рівня “доктор […]

Періодичні наукові видання факультету менеджменту та маркетингу, в яких публікуються викладачі та студенти кафедри На факультеті менеджменту та маркетингу, до якого входить кафедра промислового маркетингу, викладачі та студенти активно публікуються у таких власних періодичних виданнях: Економічний вісник НТУУ “КПІ” (входить до вітчизняної та міжнародних наукометричних баз). Збірник наукових праць молодих вчених факультету менеджмента маркетингу “Актуальні проблеми економіки і управління“ (входить […]

Відеопрезентація кафедри міжнародної економіки КПІ ім. Ігоря Сікорського Відеопрезентація КПІ ім. Ігоря Сікорського та його навчально-матеріальної бази Відеопрезентація КПІ ім. Ігоря Сікорського з Дня відкритих дверей Відеопрезентація факультету менеджменту та маркетингу КПІ студентами кафедри міжнародної економіки Відеопрезентація факультету менеджменту та маркетингу КПІ Історія формування і розвитку аспірантів економічного профілю в КПІ ім. Ігоря Сікорського Фільм-презентація […]

Матеріально-технічна база Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» більш ніж достатня для забезпечення його діяльності. Загальна корисна площа будівель і споруд, що знаходяться на балансі університету, становить 579049кв.м. Навчально-лабораторна база університету складає 392015кв.м. До її складу входять 37 навчально-лабораторних корпуси з аудиторіями, кабінетами, сучасними лабораторіями, центром суперкомп’ютерних обчислень, комп’ютерними класами тощо. […]