Обов’язкові (нормативні) освітні компоненти

ЗО1 Філософські засади наукової діяльності (силабус) ЗО2 Іноземна мова для наукової діяльності (силабус) ПО1 Світова економіка (силабус) ПО2 Теорія аналізу економічних систем (силабус) ПО3 Неокласичні моделі економічних процесів (силабус) ПО4 Управління змінами та трансформація бізнесу (силабус) ПО5 Організація науково-інноваційної діяльності (силабус) ПО6 Педагогічна практика (силабус)

Вибіркові освітні компоненти

Ф-каталог вибіркових дисциплін ОНП “051 Економіка” (вступ 2020) Ф-каталог вибіркових дисциплін ОНП “051 Економіка” (вступ 2019)