Кафедра міжнародної економіки

Силабуси вибіркових дисциплін (бакалаври, 2023)

Категорія: Кафедра

2 КУРС

Найменування дисципліни
Ігрові види спорту

Складно-координаційні види спорту

Єдиноборства

Силові види спорту
Циклічні види спорту

Еристика
Логіка
Естетика промислового дизайну
Стилі в образотворчому мистецтві
Політична наука: конфліктологічний підхід
Соціальна психологія
Економічна психологія
Психологія конфлікту
Актуальні проблеми азійських спільнот
Психологія
Основи електронного урядування

3 КУРС

Найменування дисципліни
Міжнародний бізнес
Митна справа
Техніко-економічне обґрунтування економічних рішень
Комерційна дипломатія
Міжнародні стандарти обліку та звітності
Системи технологій
Конкуренція та конкурентоспроможність міжнародного бізнесу

4 КУРС

Найменування дисципліни
Оподаткування
Логістика в організації міжнародних перевезень
Інтернет-технології в бізнесі
Міжнародна інноваційна діяльність
Організація виробництва
Міжнародний консалтинг
Міжнародне приватне право