Кафедра міжнародної економіки

Силабуси вибіркових дисциплін (бакалаври, 2021)

Категорія: Кафедра

2 КУРС

Найменування дисципліни
Ігрові види спорту

Складно-координаційні види спорту

Єдиноборства

Силові види спорту
Циклічні види спорту

Еристика
Логіка
Естетика промислового дизайну
Стилі в образотворчому мистецтві
Політична наука: конфліктологічний підхід
Соціальна психологія
Економічна психологія
Психологія конфлікту
Актуальні проблеми азійських спільнот
Психологія
Основи електронного урядування

3 КУРС

Найменування дисципліни
Міжнародний бізнес
Митна справа
Системи технологій
Комерційна дипломатія
Облік у зарубіжних країнах

4 КУРС

Найменування дисципліни
Державне регулювання економіки
Міжнародний консалтинг
Міжнародні економічні відносини
Міжнародне економічне право