Кафедра міжнародної економіки

Силабуси нормативних дисциплін (магістри, 2022)

Категорія: Кафедра

1 КУРС

Найменування дисципліни
Економічний вимір сталого розвитку
Розробка стартап-проектів
Соціальна відповідальність
Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації
Управління інтелектуальним капіталом
Прогнозування ризиків та форсайд у міжнародній діяльності
Глобальна економіка
Стратегії розвитку міжнародних корпорацій
Міжнародна торгівля
Міжнародна торгівля. Курсова робота
Інструментарій реалізації міжнародних проєктів
Міжнародне науково-технічне співробітництво
Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 1. Основи наукових досліджень в економіці
Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 2. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації

2 КУРС

Найменування дисципліни
Практика
Виконання магістерської дисертації