1 КУРС

Найменування дисципліни
Наукові дослідження в економіці (денна) (заочна)
Економічний вимір сталого розвитку
Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації
Розробка стартап-проектів
Соціальна відповідальність
Управління інтелектуальним капіталом
Прогнозування ризиків та форсайд у міжнародній діяльності
Глобальна економіка
Стратегії розвитку міжнародних організацій
Міжнародна торгівля
Міжнародна торгівля. Курсова робота
Інструментарій реалізації міжнародних проєктів
Міжнародне науково-технічне співробітництво (денна, заочна)

2 КУРС

Найменування дисципліни
Практика
Виконання магістерської дисертації (редакція 2023; редакція 2018)