Кафедра міжнародної економіки

Кафедра

Бібліотека КПІ ім. Ігоря Сікорського є однією з найпотужніших науково-технічних бібліотек м. Києва. Наявність приміщень для розташування книгосховищ, каталогів, залів для видачі літератури, читальних залів, кількість робочих місць для відвідувачів читальних залів, бібліотечні фонди навчальної, наукової літератури, фахові періодичні видання та їх динаміка створюють оптимальні умови для роботи студентів. Середня кількість студентів денної форми навчання, […]

У користуванні університету є сучасні спортивно-оздоровчі комплекси, де студенти мають можливість займатись на різноманітних спортивних секціях. У приміщеннях навчальних корпусів працюють їдальні та буфети. У студмістечку функціонують їдальня, буфети, медичні пункти. КПІ ім. І. Сікорського має кілька баз для відпочинку студентів та співробітників університету (зокрема “Маяк” на березі Чорного моря, “Політехнік” у лісовій зоні Київської […]

Забезпеченість іногородніх студентів гуртожитком становить 100%, що відповідає встановленим вимогам ≥ 70% від потреби. Гуртожитки знаходяться на території студмістечка КПІ ім. І. Сікорського.

Кафедра має можливість використання матеріально-технічної бази зовнішніх організацій. Студенти проходять науково-дослідну та переддипломну практики на провідних підприємствах, організаціях та державних установах м. Києва.

Придбане мультимедійне обладнання використовується співробітниками кафедри та студентами при виконанні науково-дослідних робіт і в навчальному процесі  при проведенні семінарських та практичних робіт, комп’ютерних практикумів, нових форм навчання (ділові та рольові ігри, круглі столи, аналітичні ток-шоу, робота в малих групах з презентацією результатів тощо). На кафедрі є аудиторії з можливістю проведення лекцій та групових занять з використанням […]

Університет підключений до глобальної мережі Internet. Через локальну комп’ютерну мережу університету всі підрозділи мають можливість отримувати необхідну інформацію. На сайті кафедри міжнародної економіки розміщена інформація для абітурієнта, історія і досягнення кафедри, інформація про навчальну, методичну, наукову, організаційну та міжнародну діяльність кафедри, а також висвітлюються новини кафедри, анонси і оголошення. Для удосконалення навчального процесу використовується інформаційно-комунікаційна […]

Матеріальна база кафедри постійно вдосконалюється. В останні роки колектив кафедри виконав велику роботу по обладнанню та модернізації діючих методичних кабінетів та комп’ютерного класу. Кафедра має достатню ступінь комп’ютерного забезпечення освітньої та наукової діяльності. Виконуються також і вимоги Державних будівельних норм щодо наявності навчальних площ на одне робоче комп’ютерне місце (на одне робоче комп’ютерне місце повинна […]

Для організації навчального процесу кафедра використовує матеріально-технічну базу КПІ ім. Ігоря Сікорського. Загальні навчальні площі власних будівель КПІ ім. Ігоря Сікорського» становлять 351822,8 м2. По університету в цілому на одного студента денної форми навчання припадає 17,8 м2 навчальної площі (контингент студентів університету денної форми навчання з року в рік перевищує 19 тис. осіб). Навчальна площа, що закріплена […]

Матеріально-технічне забезпечення освітніх програм кафедри міжнародної економіки забезпечується загально університетськими ресурсами, а також ресурсами факультету менеджменту та маркетинга і власне кафедральними. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами) Презентація матеріально-технічної бази КПІ ім. Ігоря Сікорського Презентація матеріально-технічного забезпечення кафедри Площі та приміщення Комп’ютерна техніка Інтернет-технології Мультимедійне обладнання Бази практик студентів Студентські гуртожитки Забезпечення дозвілля […]

5.1. Припинення діяльності кафедри здійснюється шляхом її реорганізації або ліквідації наказом ректора на основі рішення Вченої ради університету в порядку та на умовах,передбачених Статутом НТУУ «КПІ» та чинним законодавством України.   Положення затверджено на засіданні кафедри міжнародної економіки. Протокол  № 13 від 24 червня 2015 року.   ЗАТВЕРЖДЕНО Вченою радою факультету менеджменту та маркетингу НТУУ […]