Кафедра міжнародної економіки

Кафедра

Найменування дисципліни Інтелектуальна власність та патентознавство Геополітика та сталий розвиток Практичний курс іншомовного ділового спілкування Менеджмент підприємств оборонно-промислового комплексу Методи прийняття рішень в умовах глобалізації Міжнародні стратегії економічного розвитку Курсова робота з міжнародних стратегій економічного розвитку Глобальна економіка Курсова робота з глобальної економіки Фінансовий менеджмент Міжнародне договірне право Комерційна дипломатія Митна справа Міжнародні та національні […]

1 COURSE Subjects International scientific and technical cooperation Management of international competitiveness International investment activity International economic development strategies Strategic enterprise management Management of international business projects. Industry 4.0  

1 COURSE Subjects The economic dimension of sustainable development Development of startup projects Methods of decision making in the context of globalization Social responsibility International project management Intellectual capital management Risk forecasting in international economic activity Global economy Development strategies of international corporations International trade Course work on international trade Practical course of foreign language […]

2 COURSE Subjects Logic Psychology 3 COURSE Subjects International Business Customs Business Technology Systems Commercial Diplomacy Accounting in Foreign Countries 4 COURSE Subjects State Regulation of Economy International Consulting International Economic Relations International Economic Law  

1 COURSE Subjects Ukrainian Language History of Ukrainian Culture Basics of a Healthy Lifestyle Foreign Language: Practical Course of a Foreign Language I History of Economics and Economic Thought Mathematics for Economists: Higher Mathematics 1 Mathematics for Economists: Higher Mathematics 2 Informatics: Informatics 1 Informatics: Informatics 2 Management Socially Responsible Marketing Economic Theory Regional Economy […]

2 КУРС Найменування дисципліни Економічні теорії нобелівських лауреатів Механізми інтеграції у міжнародний дослідницький простір  

1 КУРС Найменування дисципліни Філософські засади наукової діяльності:Науковий світогляд та етична культура науковця Філософські засади наукової діяльності: Філософська гносеологія та епістемологія Іноземна мова для наукової діяльності: Іноземна мова для наукових досліджень Іноземна мова для наукової діяльності: Іноземна мова наукової комунікації Світова економіка Неокласичні моделі економічних процесів Організація науково-інноваційної діяльності 2 КУРС Найменування дисципліни Управління змінами […]

1 КУРС Найменування дисципліни Міжнародне науково-технічне співробітництво Управління міжнародною конкурентоспроможністю Міжнародна інвестиційна діяльність Міжнародні стратегії економічного розвитку Стратегічне управління підприємством Управління міжнародними бізнес-проєктами. Індустрія 4.0  

1 КУРС Найменування дисципліни Економічний вимір сталого розвитку Розробка стартап-проектів Методи прийняття рішень в умовах глобалізації Соціальна відповідальність Управління міжнародними проєктами Управління інтелектуальним капіталом Прогнозування ризиків в міжнародній економічній діяльності Глобальна економіка Стратегії розвитку міжнародних корпорацій Міжнародна торгівля Курсова робота з міжнародної торгівлі Практичний курс іншомовного ділового спілкування Основи наукових досліджень в економіці Науково-дослідна робота […]