З метою реалізації права здобувача вищої освіти на індивідуальну освітню траєкторію (Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти https://osvita.kpi.ua/node/117) в КПІ ім. Ігоря Сікорського надається можливість на основі відповідних нормативних документів (Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів попереднього навчання https://osvita.kpi.ua/node/181, Положенням про академічну мобільність КПІ ім. Ігоря Сікорського https://osvita.kpi.ua/node/124) скористатися освітніми пропозиціями вітчизняних ЗВО. На сьогодні укладені договори з Державним університетом «Одеська Політехніка» та Національним університетом «Львівська політехніка». Розглядається можливість укладання договорів про програми академічного обміну з іншими партнерами. Визнання результатів навчання за програмами кредитної мобільності здійснюється на основі узгоджених з університетами-партнерами навчальних планів та/або їх окремих частин (кредитних модулів/навчальних дисциплін) та на основі Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи.