Матеріальна база кафедри постійно вдосконалюється. В останні роки колектив кафедри виконав велику роботу по обладнанню та модернізації діючих методичних кабінетів та комп’ютерного класу. Кафедра має достатню ступінь комп’ютерного забезпечення освітньої та наукової діяльності. Виконуються також і вимоги Державних будівельних норм щодо наявності навчальних площ на одне робоче комп’ютерне місце (на одне робоче комп’ютерне місце повинна бути площа не менше 6 м2). На кафедрі є аудиторії для проведення лекцій та групових занять з використанням мультимедійного проектора та інтерактивної дошки. Кафедра забезпечена необхідними технічними засобами навчання. Рівень оснащення кабінетів та їх технічний стан відповідають вимогам навчальних планів і програм. Кількість комп’ютерних місць у спеціалізованому комп’ютерному класі та інших лабораторіях факультету менеджменту та маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського забезпечує виконання вимог – не менше 12 робочих комп’ютерних місць на 100 студентів, що відповідає нормативним вимогам. Планується оновлення комп’ютерів на більш сучасні, а також створення додаткових комп’ютерних робочих місць для студентів.