Кафедра має можливість використання матеріально-технічної бази зовнішніх організацій. Студенти проходять науково-дослідну та переддипломну практики на провідних підприємствах, організаціях та державних установах м. Києва.