Кафедра міжнародної економіки

Припинення діяльності кафедри

Категорія: Кафедра

5.1. Припинення діяльності кафедри здійснюється шляхом її реорганізації або ліквідації наказом ректора на основі рішення Вченої ради університету в порядку та на умовах,передбачених Статутом НТУУ «КПІ» та чинним законодавством України.

 

Положення затверджено на засіданні кафедри міжнародної економіки.

Протокол  № 13 від 24 червня 2015 року.

 

ЗАТВЕРЖДЕНО

Вченою радою факультету

менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ»

Протокол № 11 від 30.06.2015 року.