1 КУРС

Найменування дисципліни
Філософські засади наукової діяльності. Частина 1. Науковий світогляд та етична культура науковця
Філософські засади наукової діяльності. Частина 2. Філософська гносеологія та епістемологія
Іноземна мова для наукової діяльності. Частина 1. Наукові дослідження
Іноземна мова для наукової діяльності. Частина 2. Наукова комунікація
Світова економіка (денна)(денна, вечірня)
Неокласичні моделі економічних процесів
Організація науково-інноваційної діяльності
Актуальні проблеми педагогіки вищої школи

2 КУРС

Найменування дисципліни
Управління змінами та трансформація бізнесу
Теорія аналізу економічних систем
Педагогічна практика
Pedagogical practice – Syllabus  2023/2024