Кафедра міжнародної економіки

Увага! Нові вимоги до оформлення дисертацій!

Див. Наказ МОН України від 12.01.2017 № 40 (pdf з aspirantura.kpi.ua)


Кафедра здійснює підготовку за спеціальностями:

  • 051 «Економіка», що входить до третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та галузі знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Освітні програми (ОНП)

(тимчасовий стандарт вищої освіти)


Навчальні плани


Обговорення ОНП


Відгуки та рецензії


Дисципліни, що викладаються


Обов’язкові (нормативні) освітні компоненти

ЗО1 Філософські засади наукової діяльності (силабус)
ЗО2 Іноземна мова для наукової діяльності (силабус)
ПО1 Світова економіка (силабус)
ПО2 Теорія аналізу економічних систем (силабус)
ПО3 Неокласичні моделі економічних процесів (силабус)
ПО4 Управління змінами та трансформація бізнесу (силабус)
ПО5 Організація науково-інноваційної діяльності (силабус)
ПО6 Педагогічна практика (силабус)
Вибіркові компоненти ОНП 2020 року за спецільністю 051 “Економіка”


Вибіркові освітні компоненти

Ф-каталог вибіркових дисциплін ОНП “051 Економіка” (вступ 2020)

Ф-каталог вибіркових дисциплін ОНП “051 Економіка” (вступ 2019)


Опитування здобувачів наукового ступеня доктора філософії

Результати опитування здобувачів третього освітньо-наукового рівня

Відгук на освітньо-наукову програму за спеціальністю 051 “Економіка”

Аналіз опитування здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти ОНП «Економіка»

Результати опитування здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти за ОНП “Економіка” – Соціо+

Звіт за результатами анкетування щодо необхідності змін в ОНП за спеціальністю 051 “Економіка”


Теми дисертацій здобувачів 2017-2020 років зарахування

Перелік тем дисертацій з відміткою про наукових керівників і датою затвердження


Публікації здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії


Офіційні документи


Інформація щодо академічної мобільності


Відеопортфоліо кафедри