Аспірантам « Кафедра міжнародної економіки

Аспірантам

Увага! Нові вимоги до оформлення дисертацій! Див. Наказ МОН України від 12.01.2017 № 40 (pdf з aspirantura.kpi.ua)
Кафедра здійснює підготовку за спеціальностями:
  • 051 «Економіка», що входить до третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та галузі знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Освітні програми (ОНП)

(тимчасовий стандарт вищої освіти)

Навчальні плани


Обговорення ОНП


Відгуки та рецензії


Дисципліни, що викладаються


Обов’язкові (нормативні) освітні компоненти


Вибіркові освітні компоненти


Опитування здобувачів наукового ступеня доктора філософії


Теми дисертацій здобувачів 2017 – 2020 років зарахування

Перелік тем дисертацій з відміткою про наукових керівників і датою затвердження
Публікації здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

Офіційні документи


Інформація щодо академічної мобільності


Відеопортфоліо кафедри