Історія кафедри « Кафедра міжнародної економіки

Історія кафедри


Систематизована економічно-організаційна підготовка інженерів у Київському політехнічному інституті розпочалася сімдесят років тому, у 1937 р., коли була заснована кафедра організації виробництва та економіки промисловості. Реалізація економіко-організаційної підготовки інженерів чітко поділяється на чотири етапи.

Перший етап (1937–1950 рр.) характеризується викладанням коротких курсів економічних та організаційних дисциплін (20-30 годин) в основному викладачами-сумісниками. Першим завідувачем кафедри став доцент І. Е. Розенберг. У післявоєнний період кафедрою керував доцент Е. М. Балакін.

Другий етап (1950–1970 рр.) пов’язаний з активною діяльністю колишнього головного інженера Київського верстатобудівного заводу, доцента, а потім професора, доктора економічних наук М. М. Лича. Цей час співпав з приходом з виробництва молодих енергійних штатних викладачів, із складу яких сформувалися п’ять галузевих секцій. Керівництво секціями надано кваліфікованим викладачам, які до цього займали керівні посади в галузях промисловості. У цей час відбувся перехід до відокремлення викладання навчальних дисциплін “Економіка галузі” та “Організація, планування і управління підприємством”, сформовано методичне забезпечення, розпочала активно розвиватися наукова діяльність.

Третій етап (1970–1992 рр.) можна вважати інтенсифікацією діяльності кафедри на усіх напрямах: підвищенням чисельності та кваліфікації викладацьких кадрів; здійснення наскрізної економіко-організаційної підготовки майбутніх інженерів; організацією економічної освіти керівних кадрів промисловості Київського регіону; підготовкою і виданням монографій, підручників, навчальних і методичних посібників; розвитком міжвузівських і міжнародних зв’язків. У цей період керівниками кафедри були професор М. М. Лич (1970–1976 рр.), доцент А. Е. Розенплентер (1976–1988 рр.), доцент В. Ф. Шудра (1988–1992 рр.).

Четвертий етап (з 1992 р.) пов’язаний зі створенням і функціонуванням факультету менеджменту та маркетингу. На початку 1992 р. створена кафедра “Економіки та організації машинобудівного виробництва”, яка забезпечувала економіко-організаційну підготовку студентів механіко-машинобудівного, інженерно-фізичного, зварювального, приладобудівного факультетів та факультету хімічного машинобудування, і таке закріплення діє і зараз. З 2000 р. кафедра обслуговує ще й фізико-математичний факультет і частково інститут телекомунікаційних систем. На сьогодні кафедра забезпечує навчальний процес на технічних факультетах з двох базових дисциплін економічної теорії та економіки і організація виробництва. Крім того, на окремих факультетах читаються такі дисципліни: економіка промисловості; організація управління виробництвом; економіка зварювального виробництва; економіка відновлювального виробництва; організація, керування і проектування зварювального виробництва; менеджмент телекомунікаційних систем.

В 2002 р. кафедра отримала ліцензію на підготовку фахівців із спеціальності “Міжнародна економіка” і була перейменована на кафедру міжнародної економіки. Зараз кафедра веде підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів із вказаної спеціальності.

На час створення факультету на кафедрі працювали завідувач кафедри Розенплентер А. Е., професори, доктори наук Панченко М. П., Козаченко С. В., доценти, кандидати наук Волотовський С. Л., Девтерєва Т. В., Задорожний Е. М., Запунний О. Й., Канченко Т. В., Кривда В. І., Мєшкова Л. П., Нікітіна Н. А., Олабіна Г. П., Сліпоморий Р. А., Тітов Л. П., Трасковський В. У., Хартіянц Б. К., Чайковська М. А., Шур І. С., старші викладачі Білецька М. Т., Єлтишев В. М., Кузьменко Л. А., Левицька Т. В., Панішева Т. В., Шеламова І. Д., асистенти Черненко Л. М., Буян В. П., Чалова О. О., завідувач лабораторією Мхітарян А. А. і спеціаліст 1-ої категорії Мельник Т. В. З 1998 до 2009 р. кафедру очолював д.е.н., професор В. Г. Герасимчук. З 2009 до 2016 року кафедрою керував декан факультету менеджменту та маркетингу, доктор технічних наук, професор О. А. Гавриш. А з 2016 року її очолив доктор економічних наук, професор С. В. Войтко.