Міжнародні проєкти « Кафедра міжнародної економіки

Міжнародні проєкти

Міжнародний проект у рамках програми «Наука заради миру та безпеки» НАТО SPS G6119 «Підвищення спроможності місцевих громад протидії кризовим ситуаціям»
Міжнародний проект у рамках програми «Наука заради миру та безпеки» НАТО SPS G6119 «Підвищення спроможності місцевих громад протидії кризовим ситуаціям» Проект фінансує: NATO Emerging Security Challenges Division, SPS Programme, Bd. Léopold III, B-1110 Brussels, Belgium Відділ нових викликів безпеці НАТО, Програма SPS, вул. Леопольд III, B-1110 Брюссель, Бельгія Вартість проекту: 350 000 євро Тривалість проекту: 3 роки Лідер  проекту: Познанський політехнічний університет Партнер проекту: Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” Проект будуть реалізувати: Інститут Менеджменту і Інформаційних систем Факультету інженерії менеджменту і кафедра міжнародної економіки факультету менеджменту та маркетингу Керівник проекту: доктор Оксана Ерделі Керівник від КПІ: проф. Сергій Войтко У сучасному світі, який характеризується турбулентністю та кризами, ще одним потужним дестабілізуючим фактором став напад Росії на Україну (лютий 2014 року). Тому питання ефективного врегулювання кризових ситуацій стає пріоритетним для політиків, місцевої влади, а також для місцевих громад та окремих громадян не лише в Україні, а й у Польщі. Ефективне врегулювання криз потребує здатності влади передбачати негативні ситуації (загрози, аварії, невдачі, катастрофи), готувати ресурси для їх усунення, а також легітимність управління і широке розуміння стійкості місцевих громад. Проект передбачає вивчення здатності владних осіб здійснювати соціальний вплив, легітимізувати владу та соціальну стійкість у процесах врегулювання криз у Польщі та Україні. На основі отриманих результатів планується розробити концепцію підвищення рівня ефективності системи антикризового управління в територіальних громадах. Етапи проекту включають аналіз нормативних документів, якими користуються місцеві органи влади, вивчення досвіду подолання кризових ситуацій, виявлення ефективних і неефективних практик антикризового управління, аналіз феномену самоорганізації місцевих громад, розробку та проведення тренінгів для представників місцевих влади, активістів та молоді. Кінцеві бенефіціари проекту: Місцева громада (близько 470 тисяч мешканців) Познанського повіту Великопольського воєводства (Польща) та місцева громада (приблизно 300 тисяч мешканців) Бучанського району Київської області (Україна), які отримають такі продукти проекту: Звіт про дослідження з рекомендаціями. Розробка дорожніх карт для впровадження моделі MACC (модель антикризових можливостей місцевої громади) у співпраці з кінцевим споживачем. Консультативна документація: порівняльне польсько-українське дослідження. Комплект публікацій для науково-дидактичної промоції проекту (монографія, інтерактивний посібник та наукові статті). Наукові збори: семінари, конференції, літня школа Серія тренінгів для 300 представників кінцевого бенефіціара Контакт: Політехніка Познанська др Оксана Ерделі ел. пошта: cecrs@put.poznan.pl Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” проф. Сергій Войтко ел. пошта: s.voytko@kpi.ua   www.cecrs.put.poznan.pl

Про проєкт

Відкриття проєкту

Про проєкт у пресі <1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8>

 Міжнародний проєкт CPEA-LT-2017/10047 «NTNU-KPI Collaboration within Industry 4.0 Education»

Кафедра міжнародної економіки та механіко-машинобудівний інститут КПІ ім. Ігоря Сікорського беруть участь у реалізації проєкту CPEA-LT-2017/10047 «NTNU-KPI Collaboration within Industry 4.0 Education».

Партнером з боку Норвегії виступає NTNU Norwegian University of Science and Technology (NO-NTNU), Campus: Campus Gjøvik, Department of Manufacturing and Civil Engineering

У рамках проекту колективом кафедри розробляються матеріали для курсів:

«Experts in teamwork», доц. Грінько І.М.;

«Industry 4.0», проф. Войтко С.В.;

«Manufacturing Management», доц.  Нараєвський С.В.;

«Product Development», доц. Корогодова О.О.;

«Project work», доц. Кухарук А.Д., доц. Скоробогатова Н.Є.

Вже розроблені курси лекцій:

«Управління міжнародними бізнес проектами. Індустрія 4.0» (доц. Кухарук А. Д.), 2019-2020 н.р.: УС-91мп, 5 курс, укр. мовою; УС-92мп, 5 курс, англійською мовою.

«Логістика в Індустрії 4.0» (проф. Войтко С. В.), 2019-2020 н.р.: АМ-71, 3 курс, укр. мовою; АМ-61 4 курс, українською мовою.

Додаткова інформація:

Підручник: Войтко С. В. Управління проектами та стартапами в Індустрії 4.0 : підручник / С. В. Войтко. – Київ : КПІ ім. І. Сікорського, 2019. – 200 c.

Трансформація ЗВО в умовах Індустрії 4.0: роздуми, навіяні конференцією

Відкриття Центру Індустрії 4.0 на базі КПІ ім. Ігоря Сікорського

Літня школа у м. Йовік, Норвегія

Лекція викладачів кафедри міжнародної економіки на Літній школі в Норвегії

Конференція ЗВО Співпраця в епоху 4.0

Розвиток технічних Університетів – підсумки конференцій грудня

Детальніше в телеграм-каналі: https://t.me/joinchat/Uer9RfMhpj5AjilY

14-17 вересня 2020 року проходила літня школа “Sustainable Manufacturing in Industry 4.0: Technologies and Solutions”. Викладачами кафедри міжнародної економіки проведено серію англомовних онлайн лекцій для близько 200 слухачів міжнародної літньої школи, організованої ФММ і ММІ КПІ ім. Ігоря Сікорського та Норвезьким технологічним університетом (NTNU) у рамках спільного українсько-норвезького проекту “Collaboration within Industry 4.0 Education”, що фінансується Diku Eurasia Programme. Лектори від кафедри міжнародної економіки та тематика лекцій: Сергій Войтко – “Трансформація соціоекономічної системи в умовах Індустрії 4.0”; Наталя Скоробогатова – “Ефективність інвестицій в Індустрію 4.0”; Анна Кухарук – “Конкуренція 4.0”; Олена Корогодова – “Розробка продукту з урахуванням потреб та бажань споживача”.

У рамках проєкту викладачі та студенти кафедри брали участь у проведенні літньої школи 08–13 вересня 2019 року в Норвезькому університеті науки і технологій. Зокрема, викладачами кафедри міжнародної економіки прочитано лекцію англійською мовою на тему «Процеси сталого розвитку в умовах Індустрії 4.0» (Sustainable development processes under Industry 4.0 conditions). Аудиторія – 53 особи, у т.ч. 40 студентів з різних країн світу. У лекційному матеріалі визначено зміст процесів сталого розвитку та особливості Індустрії 4.0, представлено приклади застосування положень концепції Індустрії 4.0 на промислових підприємствах, розглянуто позитивні ефекти Четвертої промислової революції, а також можливі негативні наслідки. Лекторами ознайомлено аудиторію із напрямами досліджень та основами калькуляції індексу сталого розвитку та рейтингування країн за методологією Світового центру даних геоінформатики та сталого розвитку в КПІ ім. Ігоря Сікорського під науковим керівництвом ректора, д.т.н., академіка М. З. Згуровського. Визначено теоретичні та прикладні положення гармонізації процесів сталого розвитку країн світу. У ході лекції надано відповіді на питання аудиторії, що визнала підхід КПІ ім. Ігоря Сікорського до оцінювання рівня сталого розвитку країн світу таким, що заслуговує на особливу увагу з урахування його обґрунтованості та системності.

1
2

У рамках літньої школи відбулися лекції, майстер класи, екскурсія до Індустріального парку.

Міжнародна кредитна академічна мобільність студентів за програмою «Eurasia» в Норвезькому університеті природних і технічних наук (NTNU), м. Йовік, Королівство Норвегія.

У січні 2022 року ми разом з трьома студентами КПІ ім. Ігоря Сікорського за програмою академічної мобільності приїхали до одного з найбільших університетів у Норвегії – Норвезького університету природних і технічних наук (Norwegian University of Science and Technology), що має кампуси в трьох містах Gjøvik, Trondheim and Ålesund. Ми навчаємось у м. Gjøvik, на березі найбільшого озера о. Mjøsa, саме місто невелике та дуже затишне.

Підхід до викладання дисциплін в університеті дуже відрізняється від КПІ ім. Ігоря Сікорського: за рахунок меншої кількості предметів вивчення їх більш глибоке; багато гостьових лекцій від представників місцевих компаній; групові проекти за всіма предметами; багато референсів на наукові статті та практичні кейси. NTNU має потужну базу в напрямах, повʼязаних з Industry 4.0, штучним інтелектом та інноваційною діяльністю. Наша мобільність відбувається в рамках реалізації спільного проєкту кафедри міжнародної економіки та механіко-машинобудівного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського CPEA-LT-2017/10047 «NTNU-KPI Collaboration within Industry 4.0 Education».

З початку активної фази війни в Україні представники міжнародного відділу університету (Madeleine Midtgaard, Nina Sofie Holt, Joakim P. Berg), як і адміністрація та студенти, підтримують нас всіма силами. За це ми дуже вдячні їм. Ще до початку війни ми планували провести 26 лютого День України, щоб познайомити всіх з нашою культурою та звичаями. Підготовка до проведення заходу допомогла нам боротись з тривогою та стресом через активні дії війни. Ми розказали про війну, і як важливо всім разом боротись за свободу, розказали про культуру та звичаї, природу, почастували всіх українським борщем, варениками, голубцями та іншими стравами. Студенти були вражені та дуже зворушені. Проводили благодійні заходи для збору коштів на допомогу ЗСУ.

Хоч ми і не в Україні, та дуже переймаємось ситуацією і хочемо допомогти, як можемо. Ми відвідували мітинги на підтримку України та за припинення будь-яких звʼязків з росією.

Всі хочемо повернутись в Україну та брати участь у відбудові нашої економіки, застосовуючи набуті знання в Норвегії. Сподіваємось, що співпраця між КПІ ім. Ігоря Сікорського та NTNU буде продовжуватись і надалі, адже обмін досвідом є дуже важливим і корисним для обох університетів. Слава Україні!

Студентка групи УС-11мп Тетяна Роспопчук

Також викладачі кафедри міжнародної економіки беруть участь у реалізації інших міжнародних проєктів та заходах  -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8-