Працевлаштування « Кафедра міжнародної економіки

Працевлаштування


Студенти, що навчаються за освітньою програмою “Міжнародна економіка” вмітимуть:

 • аналізувати зовнішнє та внутрішнє середовища підприємства;
 • розробляти стратегії розвитку підприємницької діяльності;
 • здійснювати економічні розрахунки та обґрунтовувати інноваційно-інвестиційні проекти;
 • формувати механізми та оцінювати ефективність міжнародного науково-технічного співробітництва;
 • розв’язувати обліково-аналітичні завдання стосовно міжнародних комерційних операцій;
 • організовувати, контролювати та координувати виконання міжнародних контрактів і проектів;
 • враховувати особливості сучасної світової та національної економіки в бізнесі;
 • обґрунтовувати напрями економічної та зовнішньоекономічної політики держави.

Випускники освітньої програми “Міжнародна економіка” мають можливість працювати:

 • фахівцями та керівниками економічних підрозділів підприємств різних організаційно-правових форм;
 • експертами та консультантами із зовнішньоекономічних питань;
 • радниками та представниками у міжнародних організаціях, торговельно-промислових палатах, представництвах міжнародних фірм, транс­національних корпорацій, спільних підприємствах, посольствах, державних установах.

Випускники кафедри міжнародної економіки НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського” успішно реалізовують себе в різних галузях економіки України та інших країн (США, Канада, Німеччина, Франція, Швейцарія, Польща, Словаччина та ін.). Наші фахівці працюють в зовнішньоекономічних відділах українських компаній, спільних підприємствах, установах та організаціях зовнішньоекономічної сфери діяльності, у підрозділах ТНК, апараті управління підприємств та організацій, страхових компаніях, консалтингових організаціях, банківських установах, структурах центральних державних і регіональних органів управління, науково-виробничо-технічних комплексах, фінансово-промислових групах, технопарках, науково-дослідних інститутах та центрах, які проводять дослідження стану світових товарних та фінансових ринків, розвитку інтеграційних та глобалізаційних процесів тощо.

Багато випускників очолюють або входять до управлінського апарату великих національних і транснаціональних корпорацій, працюють у групах з реалізації в Україні проектів міжнародних організацій, зокрема Європейського банку реконструкції та розвитку, Міжнародного валютного фонду, Світового банку тощо.