Програма роботи кафедри міжнародної економіки з інтернаціоналізації « Кафедра міжнародної економіки

Програма роботи кафедри міжнародної економіки з інтернаціоналізації


  1. Координація діяльності викладачів, аспірантів і студентів кафедри міжнародної економіки, пов’язаної з їхньою участю у міжнародному співробітництві

1.1. Створення міні-міжнародного офісу на кафедрі та формування команди відповідальних за ключові напрями міжнародної діяльності за регіонами світу

1.2. Диференціація міжнародної діяльності кафедри міжнародної економіки у регіонах світу. Розширення співдружності з європейськими країнами,  арабськими країнами, Китаєм, іншими державами

1.3. Підтримка та організація академічної мобільності здобувачів вищої освіти та працівників кафедри

1.4. Вивчення міжнародного досвіду та кращих практик провідних університетів світу щодо підготовки фахівців за профілем кафедри та його використання в освітньому процесі


  1. Розширення напрямів участі кафедри у впливових міжнародних організаціях, проектах, програмах, створення спільних з міжнародними організаціями структур

2.1. Співробітництво з навчально-науковою лабораторію світової економіки, регіональних досліджень та мікроекономіки в «Світовому центрі даних з геоінформатики та сталого розвитку»

2.2. Співробітництво з громадською організацією «Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку», яка є правонаступницею «Центрально-східно-європейського інституту сталого розвитку»

2.3. Участь у виконанні наукових робіт на замовлення або за участі іноземних партнерів, участь у виконанні міжнародних проектів і програм

2.4. Організація та участь у міжнародних конференціях, семінарах, конкурсах, виставках, у тому числі у зарубіжних країнах


  1. Покращення якості підготовки кадрів-нерезидентів для зарубіжних країн і підвищення авторитету КПІ ім. Ігоря Сікорського на світовому та вітчизняному ринках освітніх послуг

3.1. З метою забезпечення англомовних магістерських і бакалаврських програм підготувати опорні конспекти лекцій, практичних занять та інших видів діяльності з дисциплін англійською мовою

3.2. Запровадження англомовного навчання у магістратурі та на бакалавраті

3.3. Підтримка зв’язків з іноземними випускниками кафедри


Програма інтернаціоналізації Університету

Департамент міжнародного співробітництва КПІ ім. Ігоря Сікорського

Стратегія інтернаціоналізації ФММ

Відділ міжнародних зв’язків

Міжнародний офіс ФММ