Викладачі « Кафедра міжнародної економіки

Викладачі

Науковий ступінь: доктор економічних наук Вчене звання: професор Посада: професор кафедри міжнародної економіки Освіта: Київський державний університет імені Тараса Шевченка, економ-географ, 1966; Київський топографічний технікум, технік-топограф, 1958. Назва дисертації: «Отраслевой специализированный район как форма территориальной организации производства», К.: СОПС УССР АН УССР, 1972г., – 24 с.; «Методологические основы территориального планирования областных хозяйственных комплексов (на примере […]

Науковий ступінь: доктор економічних наук Вчене звання: професор Посада: професор Освіта: Київський політехнічний інститут, інженер-механік, «Технологія і машини з переробки полімерних матеріалів у вироби та деталі», 1973 Назва дисертації: кандидатської дисертації: «Організація управління скороченням ручної праці (на підприємствах місцевої промисловості), 1986 рік; докторської дисертації: «Маркетинг і розвиток підприємства», 1996 рік.   Перелік основних публікацій Наукових […]

Науковий ступінь: доктор економічних наук Вчене звання: професор Посада: завідувач кафедри міжнародної економіки Освіта: НТУУ «КПІ», конструювання та технологія радіоелектронних засобів РТФ. Назва дисертацій: к.е.н.: «Планування стратегічних змін на радіоелектронних виробництвах», захист – 2001 рік; д.е.н.: «Управління розвитком наукомістких виробництв», захист – 2012 рік.   Перелік основних публікацій Наукові інтереси: управління наукомісткими підприємствами, економіка високих технологій. Дисципліни: «Економіка та організація виробництва», «Міжнародна […]

Науковий ступінь: доктор технічних наук Вчене звання: професор Посада: науковий керівник кафедри, декан факультету менеджменту та маркетингу, професор Освіта: Київський політехнічний інститут, інженер-механік, «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструмент», 1986 Публікації: автор 368 науково-методичних праць. Серед них: 26 монографій, 2 підручника, 7 навчальних посібників, 5 авторських свідоцтв СРСР, 76 патентів України. Наукові інтереси: теорія та практика менеджменту; інноваційні […]