Викладачі « Кафедра міжнародної економіки

Викладачі

Навчальні посібники (у співавторстві): Герасимчук В. Г., Войтко С. В. Міжнародна економіка: Навч. посіб. – К.: Знання, 2009. – 302 с. Ризик-менеджмент сталого розвитку енергетики: інформаційна підтримка прийняття рішень : навч. посібн. / Н. В. Караєва, С. В. Войтко, Л. В. Сорокіна. — К. : Альфа Реклама, 2013. — 308 с. Підручник (у співавторстві): Економіка […]

Монографії: Інтеграційні фактори трансформації інституційного середовища та структури ринків енергоресурсів України : кол. моногр. / [Подолець Р.З., Письменна У.Є. та ін.] ; за ред. канд. екон. наук Р.З. Подольця ; НАН України, ДУ “Ін-т економіки та прогнозув. НАН України”. – К., 2017. – 208 с. Серебренніков Б.С. Моделювання сценаріїв довгострокового розвитку генеруючих потужностей Об’єднаної енергетичної […]

Науковий ступінь: кандидат економічних наук Посада: доцент Освіта: Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, економіка підприємства, 2003 р. Дисертація: Конкурентоспроможність альтернативних технологій отримання енергії, 2015 рік Основні публікації: Економіка зарубіжних країн: навч. посіб. / О.А. Гавриш, В.І. Кривда, С.В. Нараєвський. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 492 с. Економіка зарубіжних країн: підручник / С.В. Войтко, О.А. Гавриш, […]

Науковий ступінь: кандидат економічних наук Вчене звання: доцент Посада: доцент, вчений секретар кафедри Освіта: Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2005 рік. Назва кандидатської дисертації: «Мотивація праці персоналу на підприємствах машинобудування», 2014 рік. Науково-методичних праць 110, у т.ч. у наукових виданнях інших країн світу: Естонія, Білорусь, Болгарія, Польща, Румунія, Сербія, Чехія. Наукові інтереси: міжнародна міграція трудових ресурсів, […]

Науковий ступінь: кандидат економічних наук Посада: доцент, заступник завідувача кафедри з наукової роботи. Освіта: Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, 2009 р.; аспірантура Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, 2013 р. Тема дисертаційної роботи: “Механізм підвищення конкурентоспроможності поліграфічних підприємств”. Перелік основних публікацій Науково-методичних праць: понад 50, у т.ч. у наукових виданнях інших держав: Великобританія, Польща, […]

Науковий ступінь: кандидат економічних наук Посада: доцент кафедри міжнародної економіки НТУУ „КПІ” Освіта: Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси, РТФ НТУУ „КПІ” (2005 р.), Менеджмент організацій, Київський бізнес-інститут при НТУУ „КПІ” (2005 р.) Назва дисертації: Стратегічне управління технологічним розвитком інформаційно-комунікаційних підприємств Перелік основних публікацій Наукові інтереси: інформаційно-комунікаційні технології, управління інноваційними технологіями, науково-технічний розвиток підприємств, міжнародне науково-технічне співробітництво. Дисципліни: „Менеджмент в телекомунікаційних компаніях”, […]

Науковий ступінь: кандидат економічних наук. Посада: доцент кафедри міжнародної економіки. Освіта: Кримський інститут природоохоронного та курортного будівництва (економіст-менеджер, 1998 рік). Кандидатська дисертація: “Механізм управління ефективністю підприємств рекреаційного комплексу” (спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2009 рік). Перелік основних публікацій Стажування та підвищення кваліфікації Наукові інтереси: механізм управління ефективністю підприємств, транснаціональні компанії, […]

Науковий ступінь: кандидат економічних наук. Вчене звання: доцент Посада: доцент,  заступник завідувача кафедри (міжнародні зв’язки). Освіта: Запорізький державний університет, 2001 рік. Назва дисертації: Удосконалення системи оцінки інвестиційних проектів промислового підприємства, 2008 р. Стажування та підвищення кваліфікації Перелік основних публікацій Науково-методичних праць (станом на 01.01.2022 р.): 250, у т. ч. у Болгарії, Канаді, Латвії, Литві, Молдові, Польщі, […]

Науковий ступінь: доктор економічних наук Вчене звання: професор Посада: професор, заступник завідувача кафедри з навчально-організаційної роботи Освіта: Київський інститут народного господарства ім. Д. Коротченка, спеціальність “Планування народного господарства”, 1988 рік. Назва кандидатської дисертації: “Регіональна спеціалізація сільськогосподарських виробництв в умовах ринкової економіки (на прикладі Київської області)”. Назва докторської дисертації: “Страхування у сфері туризму”, 2011 рік.   Перелік основних публікацій […]

Науковий ступінь: Доктор економічних наук Вчене звання: Професор Посада: Професор Освіта: Базова: Київський політехнічний інститут 1975 рік; інженер-механік. Додаткова: Вища банківська школа – 1994 рік; економіст, менеджер банківської справи. Назва дисертації: Кандидатська дисертація: “Прогнозування потреби союзної республіки у предметах тривалого споживання”, 1988 рік. Докторська дисертація: “Організаційно-методологічні основи управління фінансовою стійкістю банку”, 2004 рік.   Перелік основних […]