Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Посада: завідувач кафедри міжнародної економіки

Освіта: НТУУ «КПІ», конструювання та технологія радіоелектронних засобів РТФ.

Назва дисертацій: к.е.н.: «Планування стратегічних змін на радіоелектронних виробництвах», захист – 2001 рік; д.е.н.: «Управління розвитком наукомістких виробництв», захист – 2012 рік.

 
10

Перелік основних публікацій

Наукові інтереси: управління наукомісткими підприємствами, економіка високих технологій. Дисципліни: «Економіка та організація виробництва», «Міжнародна економіка», «Транснаціональні корпорації», «Інтелектуальна власність». Хобі: радіоелектроніка, фотографія, спорт. Контакти: тел.: 204-98-60, 204-91-03, E-mail: s.voytko@kpi.ua, Веб-сайт: voytko.kpi.in.ua.