Кафедра міжнародної економіки

Викладачі

Посада: асистентка кафедри міжнародної економіки, координатор академічної мобільності факультету менеджменту та маркетингу Доручення: керівник-організатор практик студентів кафедри міжнародної економіки Освіта: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», менеджер-маркетолог за спеціальністю «Маркетинг у виробничій сфері», 1998 рік Публікації: перелік у Гугл-академії https://scholar.google.com/citations?user=J7uJRYMAAAAJ&hl=en. Наукові інтереси: історія економіки та світової економічної думки; міжнародна економіка; управління взаємодією підприємств машинобудування в […]

Науковий ступінь: кандидат економічних наук Вчене звання: доцент Посада: доцент кафедри міжнародної економіки Освіта: Донецький державний університет, спеціальність «Фінанси і кредит», 1998 р. Назва дисертації: «Податкове планування в системі управління підприємством», 2005 р. Перелік основних публікацій Науково-методичних праць (станом на 01.01.2017 р.): понад 80, у т.ч. у Польщі, Чеській Республіці, Латвії, Болгарії. Наукові інтереси: тенденції та […]

Монографії Глущенко Я.І., Сухарева Л.О., Сухарев П.М. Податкове планування в системі управління підприємством: Монографія. – Донецьк: ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2006. – 209 с. Управління соціально-економічними системами: монографія / [Л.І. Антошкіна, А.Л. Баланда, Я.І. Глущенко та ін.]; за ред. Л.І. Антошкіної, Н.В. Ушенко. – Донецьк: Юго-Восток, 2013. – 379с. (особистий внесок – параграф Внутрішній контроль податкового […]

Канада, м. Ванкувер, 15.09.2016 р. – 15.12.2016 р. VANCOUVER ISLAND UNIVERSITY, Faculty of Social Sciences CERTIFICATE OF COURSE COMPLETION SDI-02: Database Management Systems for SDI / Системи керування базами геоданих для інфраструктури просторових даних. Підвищення кваліфікації за курсом «TERP10 SAP ERP – інтеграція бізнес-процесів», 22.02.2016 – 04.03.2016. Свідоцтво видано ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів». Підвищення кваліфікації за […]

Підвищення кваліфікації (Канада, м. Ванкувер, 15.01.2016 р. – 15.04.2016 р.): VANCOUVER ISLAND UNIVERSITY, Faculty of Social Sciences CERTIFICATE OF COURSE COMPLETION SDI-02: Database Management Systems for SDI / Системи керування базами геоданих для інфраструктури просторових даних

Підвищення кваліфікації за курсом «TERP10 SAPERP – інтеграція бізнес-процесів» з 22.02.2016- 04.03.2016. Свідоцтво видано ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів». Міжнародне стажування з курсу «SDI-02 DatabaseManagementSystemsfor SDI – 2/ : Системи керування базами геоданих для ІПД» 80 hoursofClassroomInstruction& 120 hrsofPractical. VancouverIslandUniversity, Canada з 09.09 до 30.11.2015. Свідоцтво видано VancouverIslandUniversity, Canada 15 грудня 2015 р. Свідоцтво про підвищення […]

Науковий ступінь: кандидат економічних наук Посада: доцент кафедри міжнародної економіки Освіта: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», магістр з менеджменту Назва дисертації: к.е.н.: «Ресурсне забезпечення інноваційної діяльності машинобудівних підприємств України» (спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), захист – 2011 рік. Перелік основних публікацій Науково-методичних праць (станом на 01.01.2016 р.): […]

Монографія Моісеєнко Т. Є. Ресурсне забезпечення інноваційної діяльності підприємств : монографія / Т.Є. Моісеєнко, С.В. Войтко. – К. : Вид-во Альфа Реклама, 2014. – 160 с. Публікації у наукових фахових виданнях Моісеєнко Т. Є. Ринкова вартість та інноваційна діяльність підприємств: проблема взаємозв’язку [Електронний ресурс]: / Т. Є. Моісеєнко, С. В. Войтко// Ефективна економіка. –  – № […]

№ Назва Характер роботи Вихідні дані Обсяг (ст.) Співавтори Наукові праці до захисту докторської дисертації 1 Современная система денежных расчетов: 2-е изд. друк. К.: УФИМБ, 1998. — 192 с. 192 Бондарева О. В., Басюк Н. Б. 2 Организация лизинговых операций друк. К.: МАУП , 1998. — 103 с. 103 Краева Е. В., Кочеткова О. В […]

Монографії: Гавриш О. А. Конкурентоспроможність промислових підприємств : моногр. / О. А. Гавриш, А. Д. Кухарук, Т. В. Іванова. – К. : НТУУ «КПІ», Вид-во «Політехніка», 2016. – 160 с. Гавриш О. А. Реструктуризація промислових підприємств : моногр. / О. А. Гавриш, Т. В. Іванова, А. Д. Кухарук. – К. : НТУУ «КПІ», Вид-во «Політехніка», […]