2 КУРС

Найменування дисципліни
Presentation design
Естетика промислового дизайну
Складно-координаційні види спорту
Ігрові види спорту
Циклічні види спорту
Дизайн презентації для професійної діяльності
Єдиноборства
Логіка
Logic
Корпоративна культура та діловий етикет
Політична участь та громадянська відповідальність: європейські практики
Зміни клімату та декарбонізація промислового сектору
Актуальні проблеми азійських спільнот
Основи електронного урядування
Психологія конфлікту
Психологія
Соціальна психологія
Промислова екологія

3 КУРС

Найменування дисципліни
Основи міжнародного бізнесу
Митна справа
Основи міжнародного проєктування
Комерційна дипломатія
Міжнародні стандарти обліку та звітності
Системи технологій
Конкурентоспроможність міжнародного бізнесу

4 КУРС

Найменування дисципліни
Оподаткування
Організація виробництва
Ризики та міжнародний бізнес-клімат
Інноваційний фандрейзинг
Логістика в організації міжнародних перевезень
Міжнародний ринок віртуальних активів
Міжнародна інноваційна діяльність