Кафедра міжнародної економіки

Скоробогатова Наталя Євгенівна

Категорія: Викладачі

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Вчене звання: доцент

Посада: доцент,  заступник завідувача кафедри (міжнародні зв’язки).

Освіта: Запорізький державний університет, 2000 рік.

Назва дисертації: Удосконалення системи оцінки інвестиційних проектів промислового підприємства, 2008 р.

28

Стажування та підвищення кваліфікації

Перелік основних публікацій

Науково-методичних праць (станом на 01.01.2017 р.): 105, у т. ч. у Болгарії, Сербії, Румунії, Литві, Молдові, Білорусії.

Наукові інтереси: контролінг як цільова концепція підприємства, інвестиційна та інноваційна діяльність промислових підприємств, проблеми організації бухгалтерського обліку з врахуванням інтеграційних процесів в економіці.

Дисципліни: “Інвестування”, “Бухгалтерський облік”, “Облік у зарубіжних країнах”, “Облік міжнародних операцій”, “Економіка, організація і планування виробництва”.

Контакти: тел.: + 38 (044) 204–98–60; 067–617–39–45, E-mail: nskorobogatova@ukr.net.

Сторінка у Гугл-академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=BdJz63kAAAAJ&hl=uk.

Сайт викладача: http://skorobogatova.edu.kpi.ua.