Науковий ступінь: кандидат економічних наук. Вчене звання: доцент Посада: доцент,  заступник завідувача кафедри (міжнародні зв’язки). Освіта: Запорізький державний університет, 2001 рік. Назва дисертації: Удосконалення системи оцінки інвестиційних проектів промислового підприємства, 2008 р.
Стажування та підвищення кваліфікації Перелік основних публікацій Науково-методичних праць (станом на 01.01.2022 р.): 250, у т. ч. у Болгарії, Канаді, Латвії, Литві, Молдові, Польщі, Румунії, Сербії. Наукові інтереси: сталий розвиток в умовах Індустії 4.0, інвестиційна та інноваційна діяльність, управління ефективністю підприємств, проблеми організації бухгалтерського обліку з врахуванням інтеграційних процесів в економіці. Дисципліни: «Інвестування», «Бухгалтерський облік», «Облік у зарубіжних країнах», «Облік міжнародних операцій», «Економіка і організація виробництва», «Бюджетування в управлінні» Контакти: тел.: + 38 (044) 204–98–60;  E-mail: nskorobogatova@ukr.net. Сторінка у Гугл-академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=BdJz63kAAAAJ&hl=uk. Сайт викладача: http://skorobogatova.edu.kpi.ua.