Кафедра міжнародної економіки

Наука

Інформатизація суспільства охоплює низку важливих напрямів. Для студентської молоді, яка тільки набуває досвіду, важливою є комунікація з представниками влади, науки і бізнесу. На кафедрі міжнародної економіки в листопаді кожного року проводиться традиційний круглий стіл, що має на меті обговорення питань, які стосуються актуальної проблематики національної та міжнародної економіки. За відносно короткий період проведення таких заходів […]

Вступний екзамен до аспірантури ПРОГРАМА вступного іспиту третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії ПОЛОЖЕННЯ про рейтингову систему оцінки успішності вступника з вступного екзамену Додатковий вступний екзамен до аспірантури ПРОГРАМА додаткового вступного випробування третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії Положення про рейтингову систему оцінювання успішності вступника з […]

Мета: обмін досвідом та генерація ідей щодо стратегій розвитку атомної енергетики України в умовах нових викликів та невизначеності національної енергетичної політики. Питання для обговорення: пріоритети розвитку електроенергетики України в міжнародному контексті; стратегія та перспективи розвитку ДП НАЕК «Енергоатом» з урахуванням пост-фукусімських вимог щодо безпеки експлуатації АЕС; міжнародний досвід постачання ядерного палива для АЕС та перспективи створення […]

На зустрічах за круглим столом у нас побували: Запайщиков Костянтин Володимирович, радник президента ДП «НАЕК «Енергоатом», голосуючий член Оптового ринку електроенергії; Нежура Максим Юрійович, начальник відділу моніторингу світових напрямів функціонування та розвитку ядерно-енергетичного комплексу ДМС; Муляр Григорій Миколайович, президент Українського Ядерного Товариства; Зенюк Денис Олександрович, головний фахівець – начальник відділу головного фахівця з систем контролю […]

Мета: консолідація стратегічних намірів науковців, підприємців, фінансистів, органів державної влади у пошуку оптимальної моделі інтеграції України до регіональних економічних об’єднань. Питання для обговорення: роль і місце України у світовому розподілі праці; конкурентні переваги та загрози участі України в процесах міжнародної економічної інтеграції; шляхи розв’язання сучасних проблем теорії і практики зовнішньоекономічної політики України; перспективи та ризики […]

Мета: обмін досвідом та генерація ідей щодо шляхів розвитку агропромислового комплексу України в умовах глобальних світових тенденцій, ринкових трансформацій та інтеграційних факторів. Питання для обговорення: оцінка загроз і можливостей розвитку АПК України в сучасних умовах глобалізації товарних ринків; роль АПК у структурі економіки України: сьогоденні та майбутнє; виявлення пріоритетів і ключових напрямів розвитку АПК України […]

Мета: консолідація  стратегічних намірів  науковців, підприємців, фінансистів, органів державної влади у пошуку оптимальних сценаріїв розвитку альтернативної та відновлювальної енергетики в Україні. Питання для обговорення: концептуальні засади державної стратегії енергозбереження та енергетичної безпеки країни; практика розробки та впровадження проектів альтернативної енергетики в Україні; проблеми взаємодії фінансових установ та ініціаторів інвестиційних проектів у сфері альтернативної енергетики; проблеми […]

Мета: обмін досвідом та генерація ідей щодо механізмів ефективної інтеграції вітчизняного бізнес-середовища у європейське правове поле захисту інтелектуальної власності. Питання для обговорення: ефективність механізмів використання об’єктів авторского права та суміжних прав в Україні; адаптація національної нормативно-правової бази до стандартів ЄС; досвід використання об’єктів інтелектуальної власності у господарській та інноваційній діяльності компаній; конкурентоспроможність об’єктів інтелектуальної власності на […]

Мета: консолідація стратегічних намірів науковців, підприємців, фінансистів, органів державної влади з метою опрацювання сценаріїв інноваційного розвитку підприємницького середовища України. Питання для обговорення: шляхи прискорення інноваційного розвитку вітчизняних підприємств; формування інтелектуальних ресурсів України; просторові форми організації інноваційної діяльності (технологічні та наукові парки, інноваційні кластери та інкубатори, вільні економічні зони, території пріоритетного розвитку тощо); вплив глобальної економічної […]

2017 рік «Оптимізація бізнес-процесів управління промисловим підприємством» «Економіко-організаційний механізм розвитку діяльності промислових підприємств» «Моделювання динаміки економічних та управлінських процесів на глобальному, регіональному та мікро- рівнях» 2016 рік «Методичне забезпечення сталого економічного зростання України на основі моделювання динаміки макроекономічних показників» «Оптимізація бізнес-процесів управління промисловим підприємством» 2015 рік «Оптимізація бізнес-процесів управління промисловим підприємством» «Методичне забезпечення сталого економічного […]