Кафедра міжнародної економіки

Наука

Вітаємо переможців, кафедру, факультет і КПІ з перемогою наших студентів. ПЕРЕМОЖЦІ МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 051 «ЕКОНОМІКА» Прізвище, ім’я та по батькові студента (повністю) Назва роботи Назва закладу вищої освіти (повністю) Прізвище, ім’я, по батькові (повністю), посада наукового керівника Сумарний бал Наукова робота (англомовна версія) Презентація (англомовна версія) Диплом І ступеня Кравчук Юлія […]

  14-15 березня 2019 року відбулася вже 15-та конференція, яка є профільною для кафедри міжнародної економіки. Збірник тез представлено 87 доповідями з 15 закладів вищої освіти та наукових установ. Основну увагу доповідачів приділено науково-технічному співробітництву як фактору підвищення рівня конкуренто­спроможності промисловості України. Учасниками конференції обговорювалася проблематика інженерно-економічного забезпечення сталого розвитку країни та світу, а також […]

Прізвище та ініціали аспіранта Рік вступу до аспірантури Тема дослідження Науковий керівник Бігун Уляна Василівна 2016 Стратегія економічної безпеки енергоринку  умовах його трансформації д.е.н., проф. О.О. Охріменко Змітрович Даниїл Дмитрович 2018 Підвищення конкурентоспроможності підприємств на міжнародному ринку за рахунок стандартизації та сертифікації д.т.н., проф. О. А. Гавриш Круцяк Михайло Орестович 2017 Трансформація підприємств електроенергетики в умовах […]

1. Економіка та ефективність використання навігаційних приладів і систем. 2. Економіка виробництва і використання оптичних та оптико-електронних приладів і систем. 3. Ефективність автоматизованих виробничих систем та технологій приладобудування. 4. Ефективність інформаційних технологій при проектуванні систем вимірювання механічних величин. 5. Техніко-економічні характеристики мікро- і нанопристроїв. 6. Економічні аспекти аналітичного та екологічного приладобудування. 7. Ефективність неруйнівного контролю, […]

“Формування цінності людського капіталу в епоху глобальних викликів”, 21 листопада 2018 року “Соціальна відповідальність бізнесу: стратегії та пріоритети”, 16 листопада 2017 року “Чи стане Україна аграрною наддержавою?”, 16 листопада 2016 року “Чи варто шукати голубі океани у мирному атомі?”, 10 листопада 2015 року “Бізнес-ефекти на ринку інтелектуальної власності у контексті інтеграції України в ЄС”, 26 листопада 2014 року […]

16 листопада 2017 року в  КПІ ім. І. Сікорського відбулося традиційне щорічне засідання круглого столу, організоване кафедрою міжнародної економіки. Цього разу експерти обмінювались думками і досвідом на тему: “Соціальна відповідальність бізнесу: стратегії та пріоритети”. У  заході взяли участь представники таких провідних компаній, як ДП НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ», ПАТ «Українська залізниця», медіахолдинг «1+1 Media», «Делойт» в Україні, […]

Інформатизація суспільства охоплює низку важливих напрямів. Для студентської молоді, яка тільки набуває досвіду, важливою є комунікація з представниками влади, науки і бізнесу. На кафедрі міжнародної економіки в листопаді кожного року проводиться традиційний круглий стіл, що має на меті обговорення питань, які стосуються актуальної проблематики національної та міжнародної економіки. За відносно короткий період проведення таких заходів […]

Вступний екзамен до аспірантури ПРОГРАМА вступного іспиту третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії ПОЛОЖЕННЯ про рейтингову систему оцінки успішності вступника з вступного екзамену Додатковий вступний екзамен до аспірантури ПРОГРАМА додаткового вступного випробування третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії Положення про рейтингову систему оцінювання успішності вступника з […]

16–17 березня 2017 року відбулася XIІІ (XXV) Всеукраїнська науково-практична конференція “Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність”. У ній брали участь науковці, професорсько-викладацький склад, молоді вчені, студенти, фахівці-практики, що займаються вирішенням першочергових завдань розвитку економіки України на засадах міжнародного науково-технічного співробітництва. Метою проведення заходу є обговорення актуальних проблем і шляхів організації ефективного міжнародного науково-технічного співробітництва, забезпечення […]

Мета: обмін досвідом та генерація ідей щодо стратегій розвитку атомної енергетики України в умовах нових викликів та невизначеності національної енергетичної політики. Питання для обговорення: пріоритети розвитку електроенергетики України в міжнародному контексті; стратегія та перспективи розвитку ДП НАЕК «Енергоатом» з урахуванням пост-фукусімських вимог щодо безпеки експлуатації АЕС; міжнародний досвід постачання ядерного палива для АЕС та перспективи створення […]