Кафедра міжнародної економіки

Наука

Науковий гурток «Глобальний контекст промислового розвитку» Факультет менеджменту та маркетингу, кафедра міжнародної економіки.   Керівник д.е.н., проф. Герасимчук Василь Гнатович   Гурток створено з метою проведення економічних досліджень з питань забезпечення збалансованого розвитку промислових підприємств в умовах глобалізації.  Робота наукового гуртка здійснюється за напрямами: участь у наукових заходах; підготовка наукових публікацій;  підготовка студентів до участі […]

Науковий гурток «Організаційно-економічний механізм розвитку підприємницької діяльності» Факультет менеджменту та маркетингу, кафедра міжнародної економіки.   Керівник д.т.н., проф. Гавриш Олег Анатолійович   Гурток створено з метою проведення досліджень з удосконалення складових організаційно-економічного механізму розвитку підприємницької діяльності на регіональному, національному та міжнародному рівнях.  Робота наукового гуртка здійснюється за напрямами: участь у наукових заходах; підготовка наукових публікацій;  […]

Науковий гурток «Економічний вимір сталого розвитку» Факультет менеджменту та маркетингу, кафедра міжнародної економіки.   Керівник д.е.н., доц. Гайдуцький Іван Павлович   Гурток створено з метою проведення досліджень у сфері сталого розвитку економічних систем. Розробляються сценарії сталого розвитку країн світу, регіонів, галузей, підприємств. Робота наукового гуртка здійснюється за напрямами: участь у наукових заходах; підготовка наукових публікацій;  […]

Науковий гурток «Економіка високотехнологічних підприємств» Факультет менеджменту та маркетингу, кафедра міжнародної економіки.   Керівник д.е.н., проф. Войтко Сергій Васильович Гурток створено з метою здійснення пошуку, систематизації, класифікації економічної інформації, яка стосується економіки високотехнологічних підприємств. Формуються аналітичні записки про діяльність високотехнологічних, наукомістких сфер діяльності. Робота наукового гуртка здійснюється за напрямами: участь у наукових заходах; підготовка наукових […]

Науковий гурток «Розвиток міжнародного бізнесу в умовах глобалізації» Факультет менеджменту та маркетингу, кафедра міжнародної економіки. Керівник д.е.н., проф. Охріменко Оксана Онуфріївна   Гурток створено з метою проведення досліджень за тематикою розвитку міжнародного бізнесу в епоху глобалізації. Робота наукового гуртка здійснюється за напрямами: участь у наукових заходах; проведення наукових досліджень за профільною тематикою та підготовка наукових […]

Вітаємо переможців, кафедру, факультет і КПІ з перемогою наших студентів. ПЕРЕМОЖЦІ МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 051 «ЕКОНОМІКА» Прізвище, ім’я та по батькові студента (повністю) Назва роботи Назва закладу вищої освіти (повністю) Прізвище, ім’я, по батькові (повністю), посада наукового керівника Сумарний бал Наукова робота (англомовна версія) Презентація (англомовна версія) Диплом І ступеня Кравчук Юлія […]

  14-15 березня 2019 року відбулася вже 15-та конференція, яка є профільною для кафедри міжнародної економіки. Збірник тез представлено 87 доповідями з 15 закладів вищої освіти та наукових установ. Основну увагу доповідачів приділено науково-технічному співробітництву як фактору підвищення рівня конкуренто­спроможності промисловості України. Учасниками конференції обговорювалася проблематика інженерно-економічного забезпечення сталого розвитку країни та світу, а також […]

Тематичні напрями роботи конференції: Економіка та ефективність комп’ютерно-інтегрованих навігаційних систем і приладів. Економіка виробництва і використання оптичних та оптико-електронних приладів і систем. Ефективність автоматизованих виробничих систем та технологій приладобудування. Ефективність інформаційних технологій при проектуванні систем вимірювання механічних величин. Техніко-економічні характеристики мікро- і нанопристроїв. Економічні аспекти аналітичного та екологічного приладобудування. 7. Новітні технології у проектуванні роботизованих […]

“Формування цінності людського капіталу в епоху глобальних викликів”, 21 листопада 2018 року “Соціальна відповідальність бізнесу: стратегії та пріоритети”, 16 листопада 2017 року “Чи стане Україна аграрною наддержавою?”, 16 листопада 2016 року “Чи варто шукати голубі океани у мирному атомі?”, 10 листопада 2015 року “Бізнес-ефекти на ринку інтелектуальної власності у контексті інтеграції України в ЄС”, 26 листопада 2014 року […]

16 листопада 2017 року в  КПІ ім. І. Сікорського відбулося традиційне щорічне засідання круглого столу, організоване кафедрою міжнародної економіки. Цього разу експерти обмінювались думками і досвідом на тему: “Соціальна відповідальність бізнесу: стратегії та пріоритети”. У  заході взяли участь представники таких провідних компаній, як ДП НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ», ПАТ «Українська залізниця», медіахолдинг «1+1 Media», «Делойт» в Україні, […]