Наука « Кафедра міжнародної економіки

Наука

2017 рік «Оптимізація бізнес-процесів управління промисловим підприємством» «Економіко-організаційний механізм розвитку діяльності промислових підприємств» «Моделювання динаміки економічних та управлінських процесів на глобальному, регіональному та мікро- рівнях» 2016 рік «Методичне забезпечення сталого економічного зростання України на основі моделювання динаміки макроекономічних показників» «Оптимізація бізнес-процесів управління промисловим підприємством» 2015 рік «Оптимізація бізнес-процесів управління промисловим підприємством» «Методичне забезпечення сталого економічного […]

Кафедра міжнародної економіки готує докторів філософії (PhD) за такими спеціальностями: 051 «Економіка», що входить до третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та галузі знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки». Термін підготовки в аспірантурі складає 4 роки, форма навчання – денна та без відриву від виробництва (заочна). Корисна інформація для аспірантів кафедри міжнародної економіки Вступникам до аспірантури у […]