Teaching and learning materials « Department of international economics

Teaching and learning materials

Accounting

Скоробогатова Н.Є. Бухгалтерський облік: навч. посіб. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Видавництво “Політехніка”, 2017. – 248 с.

International economy

Конспект лекцій з міжнародної економіки Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з міжнародної економіки

Accounting in foreign countries

Дергачова В.В. Облік у зарубіжних країнах : навч. посіб. / В.В. Дергачова, Н.Є. Скоробогатова, Л.М. Шик. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 257 с.

Social responsibility

Охріменко О.О., Іванова Т.В. Соціальна відповідальність: Навч. посіб. – К.: НТУУ “КПІ”, 2015. –180 с.

Functional and cost analysis

Охріменко О.О. Функціонально-вартісний аналіз. – К.: «Освіта України», 2013. – 208 с.

Diploma design

Вимоги до складових елементів дипломних робіт

Comprehensive final exam in the specialty

Програма комплексного випускного екзамену за фахом для студентів факультету менеджменту та маркетингу спеціальність 051 Економіка за освітньо-професійною програмою (спеціалізація) «Міжнародна економіка» на здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» International consulting. Study guide Міжнародний консалтинг_Навчальний посібник International consulting. Workshop Міжнародний консалтинг_Практикум International consulting. Tutorial International_Consulting_Tutorial International consulting. Workshop. International consulting_Workshop