«Людські, суспільні та економічні аспекти в кризовому управлінні», 06 грудня 2022 року «Розвиток моделей міжнародного бізнесу в епоху цифровізації», 09 листопада 2021 року «Світовий ринок капіталу: проблеми інтеграції, ризики та вигоди», 12 листопада 2020 року «Формування сприятливого бізнес клімату країни: витоки, виклики, висновки», 31 жовтня 2019 року “Формування цінності людського капіталу в епоху глобальних викликів”, 21 листопада 2018 року “Соціальна відповідальність бізнесу: стратегії та пріоритети”, 16 листопада 2017 року “Чи стане Україна аграрною наддержавою?”, 16 листопада 2016 року “Чи варто шукати голубі океани у мирному атомі?”, 10 листопада 2015 року “Бізнес-ефекти на ринку інтелектуальної власності у контексті інтеграції України в ЄС”, 26 листопада 2014 року “Розвиток альтернативної енергетики на основі біоресурсів”, 21 листопада 2013 року “Інноваційний розвиток підприємств України: стратегії та сценарії”, 21 листопада 2012 року “Інтеграційний вектор України: захід-схід”, 17 листопада 2011 року