Кафедра міжнародної економіки

«Людські, суспільні та економічні аспекти в кризовому управлінні», 06 грудня 2022 року

«Розвиток моделей міжнародного бізнесу в епоху цифровізації», 09 листопада 2021 року

«Світовий ринок капіталу: проблеми інтеграції, ризики та вигоди», 12 листопада 2020 року

«Формування сприятливого бізнес клімату країни: витоки, виклики, висновки», 31 жовтня 2019 року

“Формування цінності людського капіталу в епоху глобальних викликів”, 21 листопада 2018 року

“Соціальна відповідальність бізнесу: стратегії та пріоритети”, 16 листопада 2017 року

“Чи стане Україна аграрною наддержавою?”, 16 листопада 2016 року

“Чи варто шукати голубі океани у мирному атомі?”, 10 листопада 2015 року

“Бізнес-ефекти на ринку інтелектуальної власності у контексті інтеграції України в ЄС”, 26 листопада 2014 року

“Розвиток альтернативної енергетики на основі біоресурсів”, 21 листопада 2013 року

“Інноваційний розвиток підприємств України: стратегії та сценарії”, 21 листопада 2012 року

“Інтеграційний вектор України: захід-схід”, 17 листопада 2011 року