Кафедра міжнародної економіки

Навчання

Освітні програми кафедри міжнародної економіки Кафедра міжнародної економіки розробила наступні освітньо-професійні програми й виносить їх на обговорення: Проєкт освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки. Кваліфікація: бакалавр з економіки Проєкт освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 економіка галузі знань 05 […]

«Ця зустріч була дуже корисною та інформативною. Але перш за все це був неймовірний заряд мотивації, поштовх до дії. Після слів Юрія є над чим задуматись, є що переглянути в собі». Кузьміна Вероніка «Хочу подякувати Вам за цікаву історію успіху! Завдяки таким прикладам і живому спілкуванню з людьми, які не скаржаться на умови, а створюють їх самі, виникає неймовірне […]

міжнародна економіка макроекономіка мікроекономіка історія економіки та економічної думки регіональна економіка економіка праці і соціально-трудові відносини гроші і кредит економічна логістика економіка підприємства економіко-математичне моделювання економетрика статистика менеджмент маркетинг фінанси бухгалтерський облік та аудит стратегічне управління міжнародна торгівля митна справа міжнародний маркетинг транснаціональні корпорації міжнародні організації економіка зарубіжних країн європейська інтеграція грошово-кредитні системи зарубіжних країн […]

Основні кваліфікаційні характеристики докторів філософії: здатність до розроблення та реалізація проектів, включаючи результати власних досліджень, здатність до ініціювання дослідницько-інноваційних проектів та самостійно працювати під час їх реалізації, здатність планувати й організовувати роботу дослідницьких колективів з рішення наукових і науково-освітніх завдань, здатність знаходити, обробляти й аналізувати необхідну інформацію для рішення проблем й прийняття управлінських рішень, здатність […]

Основні кваліфікаційні характеристики магістрів: здатність застосовувати методи та технології управління ресурсами підприємства; уміння застосовувати різні форми управління та стилі керівництва для впливу на підлеглих і бізнес-партнерів у сфері міжнародної економічної діяльності; уміння отримувати, аналізувати, узагальнювати та використовувати інформацію для формування і реалізації управлінських рішень у сфері міжнародної економічної діяльності; здатність досліджувати економічні процеси розвитку світової […]

Основні кваліфікаційні характеристики бакалаврів: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми економічної діяльності, що передбачає застосування певних теорій та методів економіки і які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов; здатність аналізувати фактори зовнішнього та внутрішнього середовищ підприємства; спроможність здійснювати маркетингові дослідження зарубіжних ринків; уміння розробляти стратегії розвитку підприємства; здатність здійснювати економічні розрахунки та обґрунтувати інноваційно-інвестиційні […]

Кафедра міжнародної економіки готує: бакалаврів: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, галузь знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність – 051 «Економіка», спеціалізація – «Міжнародна економіка». Термін підготовки – 4 роки, форма навчання денна та без відриву від виробництва (заочна). Навчання здійснюється за державним замовленням або з компенсацією вартості навчання; магістрів: другий (магістерський) рівень вищої освіти, […]

Оцінювання індикаторів сталого розвитку країн Східної Азії Інвестиційні стратегії ТНК на міжнародних фондових ринках Оцінювання впливу зарубіжних інвестицій на конкурентоспроможність національних економік Трансформація міжнародних бізнес-стратегій в епоху цифрової економіки Вплив публічно-приватного партнерства на реалізацію міжнародних проектів Розвиток міжнародної фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого підприємництва Створення стратегічних альянсів у сфері машинобудування в умовах посилення міжнародної конкуренції Удосконалення […]

Тематика дипломних робіт студентів-бакалаврів у 2020/2021 навчальному році:    

Поза всіляким сумнівом можемо стверджувати, яку користь для нас, студентів кафедри міжнародної економіки КПІ, приніс КМЕФ. Велика кількість спікерів і гостей форуму просто вразила нас! Адже ці люди не просто приїхали говорити на одну тематику, а є відомими у своїх колах особистостями, які мають багатий власний досвід, цінні знання, і готові цим ділитися. Це місце, […]