Кафедра міжнародної економіки

Вступ / вступ 2021

Кафедра готує бакалаврів, магістрів та докторів філософії (PhD): Галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки Спеціальність – 051 Економіка Освітня програма – Міжнародна економіка (для бакалаврів і магістрів) Студенти, що навчаються за спеціальністю “Міжнародна економіка” вміють: аналізувати фактори зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства; здійснювати маркетингові дослідження зарубіжних ринків; розробляти стратегії розвитку підприємства; здійснювати економічні розрахунки […]

Перелік документів, необхідних для вступу у магістратуру: паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії); диплом бакалавра (оригінал та копії); додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії); творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю); військовий документ (для хлопців; оригінал та копії); ідентифікаційний код (оригінал та копії); шість фотокарток. Копії завіряються […]

Кафедра міжнародної економіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» проводить 16 лютого 2019 року ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ Запрошуємо майбутніх абітурієнтів та батьків! Наші викладачі розкажуть Вам про особливості навчального процесу в університеті та перспективи майбутньої професії економіста-міжнародника. Представники приймальної комісії ознайомлять Вас з правилами вступу та новаціями вступної компанії. День відкритих дверей в університеті – […]

Магістри – випускники кафедри міжнародної економіки, в процесі навчання набувають такі основні кваліфікаційні характеристики: здатність застосовувати методи і технології управління ресурсами підприємства; уміння застосовувати різні форми влади і стилі керівництва для впливу на підлеглих і бізнес-партнерів у сфері міжнародної економічної діяльності; уміння отримувати, аналізувати, узагальнювати і використовувати інформацію для формування і реалізації управлінських рішень у […]

Бакалаври – випускники кафедри міжнародної економіки, в процесі навчання набувають такі основні кваліфікаційні характеристики: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми економічної діяльності, що передбачає застосування певних теорій та методів економіки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов; здатність аналізувати фактори зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства; спроможність здійснювати маркетингові дослідження зарубіжних ринків; уміння розробляти стратегії […]

Магістратура Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньої програми у певній галузі. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Кваліфікаційні характеристики магістрів кафедри міжнародної економіки. Підготовка магістрів на кафедрі міжнародної економіки здійснюється за такими спеціальностями: 1) 051 «Економіка» за освітньою […]

Бакалаврат Підготовка бакалаврів спеціальності 051 «Економіка» здійснюється на базі повної середньої освіти та триває 3 роки 10 місяців для денної та заочної форм навчання. Форма навчання: денна, заочна Студенти вивчають теоретичні та практичні аспекти господарської діяльності підприємств і організацій. Це органічне поєднання економічної діяльності та її результатів. У студентів формуються системні знання з питань ведення господарської діяльності підприємства, які […]

Відбіркова комісія Факультету менеджменту та маркетингу (ФММ) Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”. Адреса прийому документів: На 1-й курс (бакалаврат): м. Київ, станція метро «Політехнічний інститут», проспект Перемоги, 37, корпус 7, ауд. 120. На 5-й курс (магістратура): м. Київ, станція метро «Політехнічний інститут», вул. Політехнічна, 14, корпус 16, ауд. 145. Телефон гарячої лінії відбіркової комісії ФММ: 096-318-06-65. Адреса для […]

Кафедра міжнародної економіки Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” готує бакалаврів, магістрів та докторів філософії (PhD): Галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки; Спеціальність – 051 Економіка; Освітня програма – Міжнародна економіка (для освітніх рівнів “Бакалавр” і “Магістр”). Форми навчання: денна та заочна. Мови викладання: українська та англійська. Кафедра надає можливість отримати ДРУГУ […]

Студенти, що навчаються за освітньою програмою “Міжнародна економіка” вмітимуть: аналізувати зовнішнє та внутрішнє середовища підприємства; розробляти стратегії розвитку підприємницької діяльності; здійснювати економічні розрахунки та обґрунтовувати інноваційно-інвестиційні проекти; формувати механізми та оцінювати ефективність міжнародного науково-технічного співробітництва; розв’язувати обліково-аналітичні завдання стосовно міжнародних комерційних операцій; організовувати, контролювати та координувати виконання міжнародних контрактів і проектів; враховувати особливості сучасної світової та […]