Кафедра міжнародної економіки

Вступ на 1-й курс (бакалаврат)

Категорія: Вступ / вступ 2022

Бакалаврат

Підготовка бакалаврів спеціальності 051 «Економіка» здійснюється на базі повної середньої освіти та триває 3 роки 10 місяців для денної та заочної форм навчання. При цьому підготовка на кафедрі здійснюється за ОПП «Міжнародна економіка»

Форма навчання: денна, заочна

Офіційні документи знаходяться за посиланнями: https://pk.kpi.ua/official-documents/

Прийом на перший курс здійснюється відповідно до Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2022 році.

КАТАЛОГ ВСТУПНИКА

У 2022 році для вступу використовують результати національного мультипредметного тесту (НМТ) з української мови, математики та історії України або результати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2019-2021 році у будь-яких комбінаціях конкурсних предметів, які були закріплені у Правилах прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського 2019-2021 роках. Замість результату НМТ можна використати результат ЗНО з того самого конкурсного предмету, якщо різниця у балах не перевищує 15 балів.

Перелік конкурсних предметів Ваговий коефіцієнт Мінімальний конкурсний бал для допуску до участі в конкурсі  або для зарахування на навчання за квотою
БЮДЖЕТ Контракт
Українська мова 0,35  

125

 

100

Математика 0,4
Історія України 0,25

 

Коефіцієнт для свідоцтва про повну загальну середню освіту становить 0. Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2022 році, сільський коефіцієнт становить 0.

Формула обрахунку конкурсного балу при вступі на спеціальності: 051 ЕКОНОМІКА, 073 МЕНЕДЖМЕНТ, 075 МАРКЕТИНГ

Конкурсний бал (КБ) = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3,

де П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів НМТ.

Цього року вступники, які планують здобувати ступінь бакалавра у КПІ ім. Ігоря Сікорського, мають обов’язково під час подання електронних заяв надати мотиваційний лист для вступу до університету.

Мотиваційний лист * (подробиці нижче по тексту) – це викладена письмово у довільній формі інформація про твою зацікавленість у вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони.

При однакових конкурсних балах та пріоритетах для рейтингування вступників використовуються результати розгляду мотиваційних листів.

Заяви для вступу подаються виключно електронно, окрім особливих випадків, на сайті vstup.edbo.gov.ua

У заяві вказується:

– ЗВО – КПІ ім. Ігоря Сікорського, що знаходиться в м. Києві;

– освітній ступінь – бакалавр;

– бажана форма здобуття освіти (денна або заочна) та спеціальність: 051 Економіка, освітня програма “Міжнародна економіка”;

– якщо заява подається для вступу на бюджет вказується пріоритет від 1 до 5.

Якщо ти бажаєш вступити на навчання на ФММ, обирай перший пріоритет – це підвищить твої шанси на вступ!

Також заява може бути подана лише для участі в конкурсі за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт), що виключає можливість бути переведеним на бюджет в межах вступної кампанії.

Вступники можуть подати до 5 заяв на місця державного та регіонального замовлення та до 20 заяв на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

ДЕННА ТА ЗАОЧНА ФОРМИ НАВЧАННЯ – повинні бути різні заяви!

Рекомендація на бюджетні місця надається за широким конкурсом в межах максимального обсягу державного замовлення.

Терміни вступної кампанії для осіб, що вступають за результатами НМТ та/або ЗНО:

Реєстрація особистих кабінетів – з 01 липня.

Початок прийому заяв (та документів для визначених категорій вступників) – 29 липня.

Закінчення прийому заяв (та документів для визначених категорій вступників) для осіб, які вступають за результатами НМТ – 23 серпня до 18:00.

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих на бюджет – 29 серпня.

Виконання вимог до зарахування на бюджет – до 18:00 2 вересня.

Наказ про зарахування на бюджет – 05 вересня.

Виконання вимог до зарахування на контракт – до 16 вересня.

Наказ про зарахування на контракт – 17 вересня.

Терміни вступної кампанії для осіб, що користуються спеціальними умовами

Для виконання вимог до зарахування вступник має у визначені терміни подати перелік документів особисто або за допомогою електронної пошти з накладанням кваліфікованого електронного підпису та протягом 20 днів від дати початку навчання подати оригінали документів.

Рекомендовані до зарахування особи, які в установлений термін не виконали вимоги до зарахування, не зараховуються до КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Попередній вибір освітньої програми здійснюється під час виконання вимог до зарахування, остаточний – після закінчення першого курсу.

Прийом заяв та документів для участі у конкурсному відборі до КПІ ім. Ігоря Сікорського  здійснюється відповідно до пункту 5 правил прийому Правила прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2022 році.

Перелік документів для вступу до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Вартість навчання на 2022/2023 навчальний рік за спеціальністю 051 Економіка на умовах договору за кошти фізичних або юридичних осіб складає:

  • для денної форми навчання   — 34 900 грн./рік;
  • для заочної форми навчання — 20 200 грн./рік.

Прийом документів на перший курс здійснюється за адресою: 

м. Київ, станція метро «Політехнічний інститут», проспект Перемоги 37, корпус 7, аудиторія 120.

Телефон гарячої лінії (096) 318-06-65.

Додаткова інформація за посиланнями: http://pk.kpi.ua/ 

Карта кампусу Університету: http://kpi.ua/map.html


Умови вступу для іноземних громадян
Прийом на навчання іноземних громадян здійснюється через механізм вступних випробувань на основі договору, підписаного адміністрацією КПІ ім. Ігоря Сікорського з абітурієнтом або з іншою фізичною або юридичною особою. Можливий прийом на основі міждержавних угод за листами Міністерства освіти і науки України.
Іноземні громадяни зараховуються на навчання на конкурсній основі за результатами вступних випробувань у формі співбесіди.
Прийом здійснюється відповідно до Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2022 році.
Для вступу в КПІ ім. Ігоря Сікорського необхідно заповнити online анкету
Більше інформації шукайте за посиланням: https://istudent.kpi.ua/vstup/to-bachelor-degree.html
* Мотиваційні листи подаються всіма вступниками, які беруть участь у конкурсі для здобуття вищої освіти у передбачених Порядком прийому та цими Правилами випадках. Мотиваційний лист, який подається вступником для участі у конкурсі для здобуття ступеня вищої освіти в 2022 році в КПІ ім. Ігоря Сікорського, повинен містити такі обов’язкові складники:
– обґрунтування вибору вступником КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобуття вищої освіти;
– бачення вступником власного майбутнього та внеску у розвиток суспільства після завершення навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського;
– виклад попередніх здобутків вступника (участь та перемоги у конкурсах, олімпіадах, інших освітніх та професійних заходах; наявність досягнень у навчанні у системі доуніверситетської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського (для вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра); наявність публікацій (за наявності) з повним бібліографічним описом та посиланнями, наявність патентів та авторських свідоцтв (за наявності), волонтерська діяльність або інші здобутки, про які вступник виявив бажання повідомити та які вплинули на його вибір КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобуття вищої освіти, допоможуть у навчанні або потребують розвитку в закладі вищої освіти);
– ім’я та прізвище вступника.
Загальний обсяг мотиваційного листа для вступників для здобуття вищої освіти не має перевищувати 4 тисячі знаків (без врахування пробілів). Мотиваційний лист подається українською мовою з дотриманням норм чинного Правопису та мовностилістичних особливостей сучасної української літературної мови. Не дозволяється використання варваризмів, сленгових одиниць, табуйованої лексики. У мотиваційному листі не можуть міститись оціночні судження стосовно інших вступників та образливі для будь-яких представників суспільства висловлювання (сепаратизм, екстремізм, ксенофобія, гомофобія тощо).