Кафедра міжнародної економіки

Вступ на 1-й курс (бакалаврат)

Категорія: Вступ / вступ 2021

Бакалаврат

Підготовка бакалаврів спеціальності 051 «Економіка» здійснюється на базі повної середньої освіти та триває 3 роки 10 місяців для денної та заочної форм навчання.

Форма навчання: денна, заочна

Студенти вивчають теоретичні та практичні аспекти господарської діяльності підприємств і організацій. Це органічне поєднання економічної діяльності та її результатів. У студентів формуються системні знання з питань ведення господарської діяльності підприємства, які дозволяють знаходити і обґрунтовувати ефективні рішення. Бакалавр з економіки бізнес-підприємства взмозі застосувати набуті уміння в практичній роботі, здатен виконувати організаційно-управлінську та інформаційно-аналітичну роботу на підприємствах різної форми власності та в різних галузях господарства. Первинними посадами для фахівців даного профілю є: економіст планово-фінансового відділу, відділу аналізу господарської діяльності, виробничого підрозділу, економіст фінансового відділу підприємства та підрозділу підприємства.

Офіційні документи знаходяться за посиланнями: https://pk.kpi.ua/official-documents/

Прийом на перший курс здійснюється відповідно до Правил прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2021 році.

Зарахування на перший курс здійснюється на конкурсній основі на підставі оцінок зовнішнього незалежного тестування (ЗНО), що проводить Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Вартість навчання на 2020/2021 навчальний рік за спеціальністю 051 Економіка на умовах договору за кошти фізичних або юридичних осіб складає:

  • для денної форми навчання  — 34 900  грн/рік;
  • для заочної форми навчання — 20 200 грн/рік.

Більш детально щодо вартості навчання наведено у файлі.

Відповідно до правил прийому у 2021 році для вступу на перший курс факультет менеджменту та маркетингу будуть враховані результати ЗНО з трьох наступних загальноосвітніх дисциплін:

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів) Ваговий коефіцієнт Мінімальний конкурсний бал для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання за квотою
 Українська мова та література 0,30 125
 Математика (профільний) 0,45
Фізика або Іноземна мова, або Хімія, або Біологія, або Географія, або Історія України (один предмет на вибір з найвищим балом) 0,25

Розрахунок конкурсного балу

Конкурсний бал = УМЛ*0,3 + М*0,45 + ІУ/ІМ/Г/Ф/Б/Х*0,25
Конкурсний бал має бути не менше 125,0 балів.

Галузевий коефіцієнт не застосовується

Ваговий бал атестата про здобуття повної загальної середньої освіти – 0 (тобто не враховується).

Максимально можливий бал за кожну складову, яка враховується для участі у конкурсному відборі – 200 балів (у випадку перевищення загальної суми усіх балів 200 – відбувається корегування загального рейтингу до максимально можливої кількості балів – 200).

Абітурієнти можуть подавати сертифікати ЗНО, видані у 2018 – 2021 роках.
Сертифікати ЗНО з іноземної мови дійсні за 2018, 2019, 2020 і 2021 рік.

СК* (сільський коефіцієнт) дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу. Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (за потреби) згідно з ДОДАТКОМ 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207.

*СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується.

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження фотокарток починається 01 липня 2021 р.

ПРИЙОМ ЗАЯВ та документів розпочинається 14 липня 2021 р.
Закінчення прийому заяв закінчується – 23 липня о 18-00 годині – для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО

Прийом заяв та документів для участі у конкурсному відборі до КПІ ім. Ігоря Сікорського  здійснюється відповідно до пункту 5 правил прийому Правил прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2021 році.

Прийом документів на перший курс здійснюється за адресою: м. Київ, станція метро «Політехнічний інститут», проспект Перемоги, 37, корпус 7, аудиторія 120.

Телефон гарячої лінії: (096) 318-06-65.

Додаткова інформація за посиланнямhttp://pk.kpi.ua/

Карта кампусу Університетуhttp://kpi.ua/map.html