Магістри – випускники кафедри міжнародної економіки, в процесі навчання набувають такі основні кваліфікаційні характеристики:
 • здатність застосовувати методи і технології управління ресурсами підприємства;
 • уміння застосовувати різні форми влади і стилі керівництва для впливу на підлеглих і бізнес-партнерів у сфері міжнародної економічної діяльності;
 • уміння отримувати, аналізувати, узагальнювати і використовувати інформацію для формування і реалізації управлінських рішень у сфері міжнародної економічної діяльності;
 • здатність досліджувати економічні процеси розвитку світової економіки та глобального економічного середовища;
 • уміння розкривати особливості основних сфер міжнародної економіки, здатність аналізувати прямі і портфельні зарубіжні інвестиції, основні зрушення у географічному розміщенні та галузевій структурі іноземних інвестицій;
 • уміння аналізувати: інтеграційні процеси, етапи та типи міжнародних інтеграційних угруповань, об’єктивні передумови виникнення та зміст глобальних проблем, їх класифікацію, основні напрями та роль міжнародних організацій у вирішенні глобальних проблем, діяльність транснаціональних корпорацій;
 • уміння ідентифікувати основні соціально-економічні ознаки країн, що розвиваються, диференціювати ці країни; вміння аналізувати об’єктивні передумови виникнення та зміст глобальних проблем, їх класифікацію, основні напрями та роль міжнародних організацій у вирішенні глобальних проблем, діяльність транснаціональних корпорацій;
 • здатність ідентифікувати основні соціально-економічні ознаки країн, що розвиваються;
 • уміння здійснювати облік, валютно-фінансове та банківське обслуговування зовнішньоекономічних операцій;
 • розроблення міжнародних стратегій економічного розвитку;
 • уміння викладання у вищій школі.