Кафедра міжнародної економіки

Теми магістерських дисертацій 2016/2017 н.р.

Категорія: Навчання

Спеціалізація: Міжнародна економіка

Тема 1: Оцінювання впливу міжнародних кредитно-фінансових організацій на економічний розвиток держави

Тема 2: Формування стратегії розвитку електронної комерції в Україні в умовах євроінтеграційних процесів

Тема 3: Оцінювання потенціалу розвитку торговельно-економічних відносин України з країнами УНАСУР

Тема 4: Розвиток співробітництва України та ЄС у сфері інноваційно-інвестиційної діяльності

Тема 5: Ресурсне забезпечення міжнародного співробітництва у галузі альтернативної енергетики

Тема 6: Формування національного бренду України у процесі інтеграції до ЄС

Тема 7: Вплив Східного партнерства на розвиток агропродовольчого сектору економіки України

Тема 8: Розвиток міжнародного науково-технічного співробітництва у машинобудуванні

Тема 9: Формування експортного потенціалу авіаційних підприємств України в умовах міжнародної конкуренції

Тема 10: Підвищення міжнародної конкурентоспроможності інноваційно-орієнтованих телекомунікаційних підприємств

Тема 11: Ефективність залучення іноземних інвестицій у високотехнологічні виробництва України

Тема 12: Розвиток зовнішньої торгівлі України та ЄС в умовах Угоди про асоціацію

Тема 13: Активізація міжнародних механізмів розвитку інноваційної діяльності

Тема 14: Трансформація енергоринку України в умовах євроінтеграції

Тема 15: Підвищення конкурентоспроможності пост-соціалістичних країн шляхом реструктуризації національних економік

Тема 16: Оптимізація зовнішнього боргу України в умовах економічної кризи

Тема 17: Інтеграція логістичної інфраструктури України у світовий економічний простір

Тема 18: Реалізація експортного потенціалу України в умовах диверсифікації ринків агропромислового комплексу

Тема 19: Реалізація міжнародного науково-технічного співробітництва в атомній енергетиці

Тема 20: Регулювання міжнародної міграції кваліфікованих кадрів в умовах глобалізації

Тема 21: Удосконалення стратегії міжнародної конкурентоспроможності електроенергетики України

Тема 22: Трансформація ринку електроенергії України в умовах європейської економічної інтеграції

Тема 23: Механізм підвищення ефективності залучення іноземних інвестицій в економіку України

Тема 24: Стимулювання розвитку ІКТ в Україні в умовах посилення глобальної конкуренції

Тема 25: Оцінювання взаємодії України та ЄС у процесі економічної інтеграції

Тема 26: Удосконалення стратегії міжнародної конкурентоспроможності ІТ-компаній України

Тема 27: Посилення міжнародної конкурентоспроможності країн шляхом формування національного бренду

Тема 28: Мінімізація впливу регіональних криз на глобальні інвестиційні процеси

Тема 29: Формування привабливого інвестиційного клімату в економіці України

Тема 30: Інтенсифікація зовнішньої торгівлі України з країнами ЄС

Тема 31: Оцінювання експортного потенціалу харчової промисловості України

Тема 32: Оцінювання впливу діяльності ТНК на економіку країн, що розвиваються

Тема 33: Механізм підвищення ефективності залучення іноземних інвестицій в економіку України

Тема 33: Розвиток українсько-китайського стратегічного партнерства