Спеціалізація: Міжнародна економіка

Тема 1: Оцінювання впливу міжнародних кредитно-фінансових організацій на економічний розвиток держави Тема 2: Формування стратегії розвитку електронної комерції в Україні в умовах євроінтеграційних процесів Тема 3: Оцінювання потенціалу розвитку торговельно-економічних відносин України з країнами УНАСУР Тема 4: Розвиток співробітництва України та ЄС у сфері інноваційно-інвестиційної діяльності Тема 5: Ресурсне забезпечення міжнародного співробітництва у галузі альтернативної енергетики Тема 6: Формування національного бренду України у процесі інтеграції до ЄС Тема 7: Вплив Східного партнерства на розвиток агропродовольчого сектору економіки України Тема 8: Розвиток міжнародного науково-технічного співробітництва у машинобудуванні Тема 9: Формування експортного потенціалу авіаційних підприємств України в умовах міжнародної конкуренції Тема 10: Підвищення міжнародної конкурентоспроможності інноваційно-орієнтованих телекомунікаційних підприємств Тема 11: Ефективність залучення іноземних інвестицій у високотехнологічні виробництва України Тема 12: Розвиток зовнішньої торгівлі України та ЄС в умовах Угоди про асоціацію Тема 13: Активізація міжнародних механізмів розвитку інноваційної діяльності Тема 14: Трансформація енергоринку України в умовах євроінтеграції Тема 15: Підвищення конкурентоспроможності пост-соціалістичних країн шляхом реструктуризації національних економік Тема 16: Оптимізація зовнішнього боргу України в умовах економічної кризи Тема 17: Інтеграція логістичної інфраструктури України у світовий економічний простір Тема 18: Реалізація експортного потенціалу України в умовах диверсифікації ринків агропромислового комплексу Тема 19: Реалізація міжнародного науково-технічного співробітництва в атомній енергетиці Тема 20: Регулювання міжнародної міграції кваліфікованих кадрів в умовах глобалізації Тема 21: Удосконалення стратегії міжнародної конкурентоспроможності електроенергетики України Тема 22: Трансформація ринку електроенергії України в умовах європейської економічної інтеграції Тема 23: Механізм підвищення ефективності залучення іноземних інвестицій в економіку України Тема 24: Стимулювання розвитку ІКТ в Україні в умовах посилення глобальної конкуренції Тема 25: Оцінювання взаємодії України та ЄС у процесі економічної інтеграції Тема 26: Удосконалення стратегії міжнародної конкурентоспроможності ІТ-компаній України Тема 27: Посилення міжнародної конкурентоспроможності країн шляхом формування національного бренду Тема 28: Мінімізація впливу регіональних криз на глобальні інвестиційні процеси Тема 29: Формування привабливого інвестиційного клімату в економіці України Тема 30: Інтенсифікація зовнішньої торгівлі України з країнами ЄС Тема 31: Оцінювання експортного потенціалу харчової промисловості України Тема 32: Оцінювання впливу діяльності ТНК на економіку країн, що розвиваються Тема 33: Механізм підвищення ефективності залучення іноземних інвестицій в економіку України Тема 33: Розвиток українсько-китайського стратегічного партнерства