Інформаційне повідомлення Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” Факультет менеджменту та маркетингу Кафедра міжнародної економіки XVІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність» 10-11березня 2022р., м. Київ, Україна   Мета конференції: обговорення актуальних проблем і методів організації ефективного міжнародного науково-технічного співробітництва Форма проведення : дистанційна з використанням платформи Zoom.   Тематичні напрями роботи конференції:
  1. Інженерно-економічне забезпечення сталого розвитку країни та світу: теорія, методологія, практика
  2. Роль держави у розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва
  3. Національні інноваційні системи та Індустрія-4.0: проблеми формування та ефективності
  4. Науково-технічне співробітництво як фактор підвищення рівня конкурентоспроможності промисловості України
  5. Стан і тенденції розвитку фінансових інструментів міжнародного науково-технічного співробітництва
  Вимоги до матеріалів Тези доповіді надаються українською чи англійською мовами (3 сторінки тексту А4 з полями 20мм /Arial, 10 пт, інтервал 1,15). Зразок оформлення тез розміщено на сайті http://www.ied.kpi.ua. Обов’язкові посилання на першоджерела (до 4-х назв) згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015. Оргкомітет конференції здійснює перевірку на плагіат, рецензування та залишає за собою право відбору тез. У заявці на участь у роботі конференції просимо вказати прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи та посаду. Матеріали конференції надсилаються на адресу: istc@ukr.net до 16 лютого 2022 року. Для виступу на конференції рекомендуємо підготувати презентаційний матеріал (10–20 слайдів у MS Power Point).   Умови участі : Прийняті cтатті будуть опубліковані в електронному збірнику праць конференції на платформі OJS в доменній зоні kpi.ua в рамках проекту «Наукова періодика». Матеріали, що не відповідають вимогам, або надійшли після 16 лютого 2022 р., не публікуються. Конференція безкоштовна   Голова програмного комітету: Герасимчук В. Г., д.е.н., професор кафедри міжнародної економіки КПІ ім. Ігоря Сікорського. Співголова: Кравченко М.О.,д.е.н., професор, декан факультету менеджменту та маркетингу. Голова оргкомітету: Сидоренко С. І., проректор з міжнародних зв’язків КПІ ім. Ігоря Сікорського. Співголови: Кравченко М.О., д.е.н., професор, декан факультету менеджменту та маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського. Войтко С. В., д.е.н., професор, зав. кафедри міжнародної економіки КПІ ім. Ігоря Сікорського. Для контактів: тел.: +380-44-204-98-60, +380-44-204-91-03 Адреса: к. 244, корпус 1, КПІ імені Ігоря Сікорського, проспект Перемоги, 37, м. Київ, 03056, http://www.ied.kpi.ua; e-mail: istc@ukr.net