Department of international economics

XVІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність» 10-11березня 2022р., м. Київ, Україна

Category: Архів анонсів та оголошень

Інформаційне повідомлення

Національний технічний університет України

“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Факультет менеджменту та маркетингу

Кафедра міжнародної економіки

XVІІІ Міжнародна науково-практична конференція

«Міжнародне науково-технічне співробітництво:

принципи, механізми, ефективність»

10-11березня 2022р., м. Київ, Україна

 

Мета конференції: обговорення актуальних проблем і методів організації ефективного міжнародного науково-технічного співробітництва

Форма проведення : дистанційна з використанням платформи Zoom.

 

Тематичні напрями роботи конференції:

  1. Інженерно-економічне забезпечення сталого розвитку країни та світу: теорія, методологія, практика
  2. Роль держави у розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва
  3. Національні інноваційні системи та Індустрія-4.0: проблеми формування та ефективності
  4. Науково-технічне співробітництво як фактор підвищення рівня конкурентоспроможності промисловості України
  5. Стан і тенденції розвитку фінансових інструментів міжнародного науково-технічного співробітництва

 

Вимоги до матеріалів

Тези доповіді надаються українською чи англійською мовами (3 сторінки тексту А4 з полями 20мм /Arial, 10 пт, інтервал 1,15). Зразок оформлення тез розміщено на сайті http://www.ied.kpi.ua. Обов’язкові посилання на першоджерела (до 4-х назв) згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015. Оргкомітет конференції здійснює перевірку на плагіат, рецензування та залишає за собою право відбору тез. У заявці на участь у роботі конференції просимо вказати прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи та посаду.

Матеріали конференції надсилаються на адресу: istc@ukr.net до 16 лютого 2022 року.

Для виступу на конференції рекомендуємо підготувати презентаційний матеріал (10–20 слайдів у MS Power Point).

 

Умови участі : Прийняті cтатті будуть опубліковані в електронному збірнику праць конференції на платформі OJS в доменній зоні kpi.ua в рамках проекту «Наукова періодика». Матеріали, що не відповідають вимогам, або надійшли після 16 лютого 2022 р., не публікуються.

Конференція безкоштовна

 

Голова програмного комітету:

Герасимчук В. Г., д.е.н., професор кафедри міжнародної економіки КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Співголова:

Кравченко М.О.,д.е.н., професор, декан факультету менеджменту та маркетингу.

Голова оргкомітету:

Сидоренко С. І., проректор з міжнародних зв’язків КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Співголови:

Кравченко М.О., д.е.н., професор, декан факультету менеджменту та маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Войтко С. В., д.е.н., професор, зав. кафедри міжнародної економіки КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Для контактів: тел.: +380-44-204-98-60, +380-44-204-91-03

Адреса: к. 244, корпус 1, КПІ імені Ігоря Сікорського, проспект Перемоги, 37, м. Київ, 03056,

http://www.ied.kpi.ua; e-mail: istc@ukr.net