06 грудня 2022 року відбувся науковий семінар із соціально-економічних аспектів антикризового менеджменту. Організаторами семінару виступили Факультет інженерії менеджменту Познанського технологічного університету та Факультет менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України «Київський технологічний університет ім. Ігоря Сікорського». Учасники семінару обговорювали шляхи вирішення  проблем  антикризового управління з врахуванням людських, суспільних та економічних аспектів. Виступи науковців кафедри міжнародної економіки викликали зацікавленість з боку польських колег і дозволили визначити напрями подальшої активної співпраці: проф. Войтко С.В. «Implementation of the principles of Industry 4.0 in dual purpose products» проф. Охріменко О.О. «Security and social responsibility of communities in emergency conditions» доц. Кухарук А.Д. «System-forming factors of national security based on the harmonization of public interests» доц. Скоробогатова Н.Є. «Formation of a model of balanced development in conditions of threat to public security» доц. Черненко Н.О., доц. Корогодова О.О., доц. Глущенко А.І., доц. Моісеєнко Т.Є. «Asymmetry of development in the social and labor sphere in the conditions of Industry 4.0 under the influence of the legal regime of martial law» Іванова Т.В., Петренко К.В., Скоробогатова Н.Є. «Investment and innovation security as a factor of socio-economic growth in the conditions of the legal regime of martial law» Матеріали семінару доступні на сайті  www.seacm.eu