Кафедра міжнародної економіки

Викладачі

Стажування та підвищення кваліфікації Підвищення кваліфікації, ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів» за курсом «TERP10 SAP ERP – Інтеграція бізнес-процесів» свідоцтво ПК №00010 від 30.11.2015 р., з 16 листопада 2015 року по 27 листопада 2016 року. Підвищення кваліфікації, Національний авіаційний університет, стажування на кафедрі міжнародної економіки Факультету економіки та бізнес-адміністрування, довідка №03.02/503 від 28.02.2020 р., з 02.12.2019-28.02.2020 […]

  Науковий ступінь: кандидат економічних наук Посада: старший викладач Освіта: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 2010 рік, спеціальність «Міжнародна економіка», кваліфікація «Магістр з міжнародної економіки» Назва кандидатської дисертації: «Державна стратегія управління спеціальними правовими режимами економічної діяльності», 2017 рік.   Науково-методичних праць (станом на 01.01.2021 р.): понад 50, у т.ч. у 6 країнах світу: Білорусь, Грузія, Казахстан, Латвія, Польща, […]

Підвищення кваліфікації: 2020 рік: Здача сертифікаційного іспиту за рівнем P1 CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) від 22.08.2020 р. https://mycima.cimaglobal.com/portaloui/start.swe?SWECmd=GotoView&SWEView=CIMA+R14+Results+Display+View&SWERF=1&SWEHo=mycima.cimaglobal.com&SWEBU=1&SWEApplet0=CIMA+R14+User+Profile+Hidden+Applet&SWERowId0=1-5WJXTEP 2018 рік: ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів», 08.11.2017 – 26.01.2018, Фінансові та інформаційні технології в бізнесі в умовах невизначеності, свідоцтво ПК№21547613/000051-18 від 26.01.2018 р.

Стажування 1. Республіка Польща, м. Новий Сонч, Вища школа бізнесу – Національного університету Луї за програмою загальним обсягом 180 годин/6 кредитів (Сертифікат №23/2019/2020 від 29 листопада 2019 р.). 2. Україна, м. Київ, Національний авіаційний університет, кафедра міжнародної економіки факультету економіки та бізнес-адміністрування за програмою загальним обсягом 180 годин/6 кредитів (Довідка № 03.02/504 від 28.02.2020 р.). Підвищення кваліфікації 1. Володіння […]

Науковий ступінь: кандидат економічних наук Вчене звання: доцент Посада: доцент Освіта: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 2009 рік.   Назва дисертації: «Механізм управління реструктуризацією машинобудівних підприємств», 2014 рік. Науково-методичних праць: 46 публікацій, з них 39 наукових праць, 2 монографії, 5 праць навчально-методичного характеру, у тому числі 1 стаття у Scopus та Web of Science. Країни публікації – Білорусія, Болгарія, […]

Посада: асистентка кафедри міжнародної економіки, координатор академічної мобільності факультету менеджменту та маркетингу Доручення: керівник-організатор практик студентів кафедри міжнародної економіки Освіта: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», менеджер-маркетолог за спеціальністю «Маркетинг у виробничій сфері», 1998 рік Публікації: перелік у Гугл-академії https://scholar.google.com/citations?user=J7uJRYMAAAAJ&hl=en. Наукові інтереси: історія економіки та світової економічної думки; міжнародна економіка; управління взаємодією підприємств машинобудування в […]

Науковий ступінь: кандидат економічних наук Вчене звання: доцент Посада: доцент кафедри міжнародної економіки Освіта: Донецький державний університет (нині Донецький національний університет імені Василя Стуса), спеціальність «Фінанси і кредит», 1998 р. Назва дисертації: «Податкове планування в системі управління підприємством», 2005 р. Перелік основних публікацій Стажування та підвищення кваліфікації Науково-методичних праць: понад 80, у т.ч. у Польщі, Чеській […]

Монографії: Глущенко Я.І., Сухарева Л.О., Сухарев П.М. Податкове планування в системі управління підприємством: Монографія. – Донецьк: ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2006. – 209 с. Управління соціально-економічними системами: монографія / [Л.І. Антошкіна, А.Л. Баланда, Я.І. Глущенко та ін.]; за ред. Л.І. Антошкіної, Н.В. Ушенко. – Донецьк: Юго-Восток, 2013. – 379с. (особистий внесок – параграф Внутрішній контроль податкового […]

Канада, м. Ванкувер, 15.09.2016 р. – 15.12.2016 р. VANCOUVER ISLAND UNIVERSITY, Faculty of Social Sciences CERTIFICATE OF COURSE COMPLETION SDI-02: Database Management Systems for SDI / Системи керування базами геоданих для інфраструктури просторових даних. Підвищення кваліфікації за курсом «TERP10 SAP ERP – інтеграція бізнес-процесів», 22.02.2016 – 04.03.2016. Свідоцтво видано ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів». Підвищення кваліфікації за […]

Підвищення кваліфікації за курсом «TERP10 SAPERP – інтеграція бізнес-процесів» з 22.02.2016- 04.03.2016. Свідоцтво видано ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів». Міжнародне стажування з курсу «SDI-02 DatabaseManagementSystemsfor SDI – 2/ : Системи керування базами геоданих для ІПД» 80 hoursofClassroomInstruction& 120 hrsofPractical. VancouverIslandUniversity, Canada з 09.09 до 30.11.2015. Свідоцтво видано VancouverIslandUniversity, Canada 15 грудня 2015 р. Свідоцтво про підвищення […]