Кафедра міжнародної економіки

Наука

Мета: обмін досвідом та генерація ідей щодо механізмів ефективної інтеграції вітчизняного бізнес-середовища у європейське правове поле захисту інтелектуальної власності. Питання для обговорення: ефективність механізмів використання об’єктів авторского права та суміжних прав в Україні; адаптація національної нормативно-правової бази до стандартів ЄС; досвід використання об’єктів інтелектуальної власності у господарській та інноваційній діяльності компаній; конкурентоспроможність об’єктів інтелектуальної власності на […]

Мета: консолідація стратегічних намірів науковців, підприємців, фінансистів, органів державної влади з метою опрацювання сценаріїв інноваційного розвитку підприємницького середовища України. Питання для обговорення: шляхи прискорення інноваційного розвитку вітчизняних підприємств; формування інтелектуальних ресурсів України; просторові форми організації інноваційної діяльності (технологічні та наукові парки, інноваційні кластери та інкубатори, вільні економічні зони, території пріоритетного розвитку тощо); вплив глобальної економічної […]

2017 рік «Оптимізація бізнес-процесів управління промисловим підприємством» «Економіко-організаційний механізм розвитку діяльності промислових підприємств» «Моделювання динаміки економічних та управлінських процесів на глобальному, регіональному та мікро- рівнях» 2016 рік «Методичне забезпечення сталого економічного зростання України на основі моделювання динаміки макроекономічних показників» «Оптимізація бізнес-процесів управління промисловим підприємством» 2015 рік «Оптимізація бізнес-процесів управління промисловим підприємством» «Методичне забезпечення сталого економічного […]

Кафедра міжнародної економіки готує докторів філософії (PhD) за такими спеціальностями: 051 «Економіка», що входить до третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та галузі знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки». Термін підготовки в аспірантурі складає 4 роки, форма навчання – денна та без відриву від виробництва (заочна). Корисна інформація для аспірантів кафедри міжнародної економіки Вступникам до аспірантури у […]

  Матеріали конференції “МНТС” – 2021 Матеріали конференції “МНТС” – 2020 Матеріали конференції “МНТС” – 2019 Матеріали конференції “МНТС” – 2018 Матеріали конференції “МНТС” – 2017 Матеріали конференції “МНТС” – 2016 Матеріали конференції “МНТС” – 2015 Матеріали конференції “МНТС” – 2014 Матеріали конференції “МНТС” – 2013 Матеріали конференції “МНТС” – 2012 Матеріали конференції “МНТС” – […]

Міжнародна науково-практична конференція “Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність” Міжнародна конференція, яка проводиться кафедрою міжнародної економіки з 2005 року. Мета конференції: обговорення актуальних проблем і шляхів організації ефективного міжнародного науково-технічного співробітництва, забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку економіки. Тематичні напрями роботи конференції: 1. Інновації в системі забезпечення сталого розвитку країни та світу. 2. Роль держави у розвитку міжнародного науково-технічного […]