Мета: обмін досвідом та генерація ідей щодо шляхів розвитку агропромислового комплексу України в умовах глобальних світових тенденцій, ринкових трансформацій та інтеграційних факторів. Питання для обговорення:
  • оцінка загроз і можливостей розвитку АПК України в сучасних умовах глобалізації товарних ринків;
  • роль АПК у структурі економіки України: сьогоденні та майбутнє;
  • виявлення пріоритетів і ключових напрямів розвитку АПК України в умовах європейської економічної інтеграції національної економіки;
  • пошук раціональних організаційних та фінансових механізмів вирішення сучасних проблемних питань та окреслення середньо- і довгострокових перспектив розвитку АПК;
  • створення сучасного конкурентоспроможного агропромислового комплексу шляхом впровадження інновацій тощо.