3 грудня 2015 р. у НТУУ “КПІ” професор університету міста Фрібург (Швейцарія) Генріх Бортіс зробив доповідь на тему “Від політичної економії до Economics та знову до політичної економії”. У доповіді пан Бортіс розповів про становлення класичної політичної економії, маржинальну революцію та зародження кейнсіанської та неокласичної економічних теорій. Професор зазначив, що на його думку, для досягнення економічної рівноваги ключовими залишаються принципи економікс. Водночас сучасні ринки переживають кардинальні перетворення, а тенденцією до рівноважного стану є зростання внутрішнього споживання і збільшення державних видатків. Це можливо забезпечити лише у невеликих країнах або у великих шляхом їхньої децентралізації. Основою успіху є створення наднаціональної валюти, разом з тим фінасовим сектором створюються перешкоди і обмеження його можливостей є головною на сьогодні перепоною для досягнення економічної рівноваги. Візит був організований спільними зусиллями відділу методів негладкої оптимізації Інституту кібернетитки ім. В.М. Глушкова і факультету соціології та права НТУУ «КПІ» і був пов’язаний з проведенням щорічної науково-практичної конференції “Глушковські читання”. Генріх Бортіс. Коротка біографічна довідка План доповіді проф. Г. Бортіса 3 грудня 2015 р-Бортіс Prof. Bortis Heinrich, FacultŽ d'economie et siences sociales Fribourg, 10.11.2003 Photo Charly Rappo