Придбане мультимедійне обладнання використовується співробітниками кафедри та студентами при виконанні науково-дослідних робіт і в навчальному процесі  при проведенні семінарських та практичних робіт, комп’ютерних практикумів, нових форм навчання (ділові та рольові ігри, круглі столи, аналітичні ток-шоу, робота в малих групах з презентацією результатів тощо). На кафедрі є аудиторії з можливістю проведення лекцій та групових занять з використанням мультимедійного проектора та інтерактивної дошки. Виконання лабораторних і практичних робіт на кафедрі повністю забезпечено обладнанням, приладами та інструментами. Розробка нових методичних вказівок для проведення семінарських та практичних занять проводиться тільки за наявністю обладнання, яке необхідне для проведення відповідної роботи. Рівень оснащення лабораторій, кабінетів і майстерень їх технічний стан відповідають вимогам навчальних планів і програм.