Кафедра міжнародної економіки

Функції кафедри у сфері методичної діяльності

Категорія: Кафедра

3.10. розроблення послідовності вивчення дисциплін (структурно-логічних схем), навчальних і робочих навчальних планів зі спеціальностей кафедри.

3.11. розроблення програм навчальних дисциплін кафедри, програм практичної підготовки;

3.12. розроблення тематики індивідуальних завдань і атестаційних робіт для здобуття відповідно ступеня вищої освіти;

3.13. створення підручників, навчальних посібників, інших навчальних та методичних видань з дисциплін кафедри;

3.14. розроблення засобів оцінювання набутих у процесі навчання компетентностей студентів та критеріїв такого оцінювання, рейтингових систем оцінювання знань студентів;

3.15. рецензування та експертиза навчальних і методичних видань з дисциплін кафедри;

3.16. організація та проведення методичних, науково-методичних семінарів кафедри;

3.17. забезпечення керівництва, рецензування, консультування атестаційних робіт для здобуття відповідно ступеня вищої освіти;

3.18. розроблення освітніх (освітньо-професійних та освітньо-наукових) програм за спеціальностями кафедри.

3.19. участь у розробленні інформаційних пакетів факультету.