Бакалаври – випускники кафедри міжнародної економіки, в процесі навчання набувають такі основні кваліфікаційні характеристики:
  • здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми економічної діяльності, що передбачає застосування певних теорій та методів економіки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов;
  • здатність аналізувати фактори зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства; спроможність здійснювати маркетингові дослідження зарубіжних ринків; уміння розробляти стратегії розвитку підприємства;
  • здатність здійснювати економічні розрахунки та обґрунтувати інноваційно-інвестиційні проекти; здатність формувати механізми та оцінювати ефективність міжнародного науково-технічного співробітництва;
  • розв’язувати обліково-аналітичні завдання стосовно міжнародних комерційних операцій;
  • рганізовувати, контролювати та координувати виконання міжнародних контрактів.