Кафедра міжнародної економіки Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” щиро вітає колегу, старшого викладача Сергія Вікторовича Нараєвського з успішним захистом дисертаційної роботи на тему “Конкурентоспроможність альтернативних технологій отримання енергії”, виконаної на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)! Публічний захист відбувся 29 грудня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.23 НТУУ “КПІ”. Додаткову інформацію (повний текст дисертаційної роботи, автореферат, відгуки офіційних опонентів) можна знайти за посиланням. Naraevskiy Naraevskiy2