09 вересня 2015 року у НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» відбулась установча зустріч слухачів другого курсу «Системи управління базами геоданих для інфраструктури просторових даних» Канадської навчальної програми «ІПД-освіта в Україні». Цей проект підтримується трьома сторонами: Vancouver Island University, Світовим центром даних з геоінформатики та сталого розвитку НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» та КНУ ім Т. Шевченка. Серед бенефіціарів проекту – Міністерство освіти та науки України та Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Інфраструктура просторових даних – важливий національний інформаційний ресурс. Консолідовані дані з багатьох джерел, що пов’язуються з конкретним географічним положенням та періодом часу, вже використовуються для аналізу, планування та забезпечення сталого еколого-соціально-економічного розвитку. Сукупність інтегрованих засобів збору, моделювання та управління просторовими даними для наукових та адміністративних цілей (геоматика) є натепер важливим інструментарієм забезпечення національної безпеки та реалізації інформаційної політики держави. Здійснений перший етап Канадсько-українського проекту є яскравим прикладом ефективності дистанційного навчання, що надає можливість підвищення кваліфікації фахівців. Наші КПІ-шники також брали та й у подальшому продовжать навчання у зазначеному проекті. На сьогодні сертифікат про успішне проходження першого модуля «Вступ до геоінформаційних систем та ІПД» отримала доцент кафедри міжнародної економіки НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського” Олена Корогодова. geo1geo2